• 2251

    John Mattson har 2 251 hyresrätter och
    lokaler på Lidingö i Stockholm

  • 60 %

    Andelen kvinnor i företaget som helhet uppgick under 2018 till 60 procent

  • 6.2 mdkr

    Fastighetsvärdet uppgår till ca 6,2 mdkr

U25 – nyproducerade lägenheter för ungdomar i Larsberg

Larsberg ska utvecklas till ett ännu trivsammare och levande område och vi ska ge fler en chans att bo här. För de som är 18-25 år är det svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Lidingö stad och John Mattson vill bidra till att hjälpa Lidingöungdomar och andra unga med boende, och tillsammans har vi initierat bygget av U25 – 74 välplanerade hyreslägenheter i Larsbergs centrum.