Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Förändring i antalet aktier Totalt antal aktier Förändring i aktiekapital (kr) Aktiekapital (kr) Kvotvärde (kr)
2010 Bildande 1 000 1 000 100 000 100 000 100
2011 Fondemission 1 000 9 900 000 10 000 000 10 000
2018 Aktiesplit 10 000:1 9 999 000 10 000 000 10 000 000 1
2018 Nyemission 1 223 344 11 223 344 1 223 344 11 223 344 1
2019 Aktiesplit 3:1 22 446 688 33 670 032 11 223 344 0,33