Aktierelaterade nyckeltal

    Januari-juni 2019 Januari-juni 2018 Januari-december 2018
Förvaltningsresultat, kr/aktie¹) 0,61 0,27 0,74
Tillväxt i förvaltningsresultat, kr/aktie, % 123,2 -48,7 -21,0
Justerad tillväxt i förvaltningsresultat, kr/aktie, % ²) 115,5 -21,2 44,1
Periodens resultat efter skatt, kr/aktie¹) 0,94 4,97 6,98
Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr/aktie¹) 106,35 101,50 104,23
Tillväxt i långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr/aktie, % 4,8 10,3 7,3
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV), kr/aktie¹) 98,36 94,35 97,04
Eget kapital, kr/aktie¹) 82,80 79,68 81,85
Börsvärde (kr/ aktie) /Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) kr/aktie, % 107,2
1) Jämförelsetal per aktie är omräknat utifrån den split 3:1 som beslutades på årsstämman den 11 mars 2019 samt split 10 000:1 beslutad under 2018.