Aktierelaterade nyckeltal

    Januari-september 2019 Januari-september 2018 Januari-december 2018
Förvaltningsresultat, kr/aktie¹) 1,34 0,65 0,74
Tillväxt i förvaltningsresultat, kr/aktie, % 106,1 -14,0 -21,0
Justerad tillväxt i förvaltningsresultat, kr/aktie, % ²) 65,7 30,4 44,1
Periodens resultat efter skatt, kr/aktie¹) 1,56 7,30 6,98
Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr/aktie¹) 107,33 104,05 104,23
Tillväxt i långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr/aktie, % 3,2 10,2 7,3
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV), kr/aktie¹) 99,05 97,02 97,04
Eget kapital, kr/aktie¹) 83,42 82,03 81,85
Börsvärde (kr/ aktie) /Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) kr/aktie, % 107,7
1) Jämförelsetal per aktie är omräknat utifrån den split 3:1 som beslutades på årsstämman den 11 mars 2019 samt split 10 000:1 beslutad under 2018.