Koncernledning

John Mattsons koncernledning består av sju personer inklusive verkställande direktören.

Siv Malmgren
Siv Malmgren
Verkställande direktör. Anställd sedan 1996, verkställande direktör sedan 2006.

Född: 1959
Utbildning: Beteendevetare och MBA, Stockholms universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Willhem AB (publ).
Aktieinnehav: 18 390 Aktier.

Maria Sidén
Maria Sidén
Ekonomi- och finanschef. Ledande befattningshavare sedan 2014.

Född: 1976
Utbildning: Magisterexamen ekonomi, Stockholms universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Vaxholm ekonomi & redovisning AB.
Tidigare anställningar: CFO på BTH Bygg & Bostad. Dessförinnan på Veidekke Entreprenad AB som redovisningschef och som godkänd revisor på Ernst & Young.
Aktieinnehav: 12 216 Aktier.

Anna Bellander
Anna Bellander
Kommunikationschef. Ledande befattningshavare sedan 2017.

Född: 1971
Utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap, fil mag., Uppsala universitet.
Aktieinnehav: 7 485 Aktier.

Jonas Hermansson
Jonas Hermansson
Affärsutvecklingschef. Ledande befattningshavare sedan 2014.

Född: 1982
Utbildning: Civilingenjör lantmäteri, Lunds universitet.
Andra uppdrag: Intresseledamot i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.
Aktieinnehav: 9 852 Aktier.

Erik Kronqvist
Erik Kronqvist
IR-chef. Ledande befattningshavare sedan 2018.

Född: 1980
Andra uppdrag: Konsult på Springtime Intellecta AB.
Aktieinnehav: 330

Christian Herold
Christian Herold
Chef projekt. Ledande befattningshavare sedan 2019.

Född: 1970
Utbildning: Husbyggnadsingenjör, fyraårig gymnasieutbildning.
Aktieinnehav: 330

Christina Hansson
Christina Hansson
Förvaltningschef. Ledande befattningshavare sedan 2019.

Född: 1972
Utbildning: Fastighetsförvaltning vid Lunds tekniska högskola.
Aktieinnehav: 330