Styrelse

Anders Nylander
Anders Nylander
Styrelseordförande sedan 2014. Ordförande ersättningsutskottet samt ledamot i revisions- och finansutskottet

Född: 1952
Utbildning: Civilingenjör väg- och vatten, Kungliga Tekniska högskolan
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Vectura Fastigheter AB (samt dotterbolag till Vectura Fastigheter AB), Dieng Nylander & Co AB, Nobelhuset AB och Sveafastigheter Bostad AB
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Kista Science City AB. Styrelseledamot i Atrium Ljungberg AB (publ), Kjell & Co Elektronik AB och USPORTS AB
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare
Aktieinnehav i Bolaget: –

Håkan Blixt
Håkan Blixt
Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i ersättningsutskottet och revisions- och finansutskottet.

Född: 1957
Utbildning: Civilingenjör lantmäteri, Kungliga Tekniska högskolan
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Fastighetsaktiebolaget H-rup, Fastighetsaktiebolaget Kavalleristen 11 och Skjortfabriken Fastighets AB. Styrelseledamot i SveaReal Holding AB (samt dotterbolag till SveaReal Holding AB), Håkan Blixt Ensemble AB och NHP Trav AB. Asset Manager på Scius Partners AB
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande och verkställande direktör (norden) i Savills Investment Management AB. Styrelseordförande i Nordic Logistics Portfolio Holdings AB (samt dotterbolag till Nordic Logistics Portfolio Holdings AB), Oiger Solbacken AB, Genova Mackmyra Fastighet AB, CS ECF Retail Växjö AB, ECF Växjö Retail 2 AB, ECF Karlskrona Retail AB och ERF Stockholm No 1 AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Castellum Västerås Klio 10 AB och Castellum Linköping Dolken 5 AB. Styrelseledamot i SveaReal Holding AB (samt dotterbolag till SveaReal Holding AB), Specialfastigheter F – öarna 6 AB, Trophi Köping AB, Nordic Forum Fastighetsaktiebolag, Viaredsterminalen AB, RetReal 2 Stockholm AB, Golden Immobiliare Svezia AB, Fastighets AB Aronsborg, Cementhuset 6 AB, Lustgården Cementhuset 8 AB, Fastighetsbolaget Barlastgatan AB och Fastighetsbolaget Magasinsgatan AB. Styrelsesuppleant och verkställande direktör i Pro2-Immo-Holding Sweden AB (samt styrelseordförande i dotterbolag till Pro2-Immo-Holding Sweden AB)
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare
Aktieinnehav i Bolaget: –

Ulrika Danielsson
Ulrika Danielsson
Styrelseledamot sedan 2018. Ordförande i revisions- och finansutskottet och ledamot i ersättningsutskottet

Född: 1972
Utbildning: Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Andra pågående uppdrag: Ekonomi- och finanschef i Castellum Aktiebolag (samt styrelseuppdrag i dotterbolag till Castellum Aktiebolag). Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Alligator Bioscience AB. Styrelseledamot i Slättö Förvaltning AB och Helsinki Salmisaarenaukio 1 AB (samt i dotterbolag till Helsinki Salmisaarenaukio 1 AB)
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Beambox AB. Styrelseuppdrag i nuvarande och tidigare dotterbolag till Castellum Aktiebolag
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare
Aktieinnehav i Bolaget: –

Johan Ljungberg
Johan Ljungberg
Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1972
Utbildning: Civilingenjörsutbildning, Kungliga Tekniska högskolan och Tufts University
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Tagehus Holding AB (samt styrelseuppdrag i nuvarande och tidigare dotterbolag till Tagehus Holding AB) och Atrium Ljungberg AB. Styrelseledamot i Eastnine AB (publ), K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), Jaminsk Holding AB (samt dotterbolag till Jaminsk Holding AB), JohTo AB (samt dotterbolag till JohTo AB), Bulltofta Aviation AB, Karikal AB, FPG Media AB, Johlj AB, Näsängen Projektutveckling AB, Näsängen Utveckling AB och Näsängen Handelsfastigheter AB. Styrelsesuppleant i Karikal Holding AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i TLBV Hospitality AB (samt dotterbolag till TLBV Hospitality AB), Fastighetsaktiebolaget Grythytte Gästgiveri och Fagg Studentboende AB. Styrelseledamot i Karlsviken Fastighets AB, Fastighetsaktiebolaget Apicius och Svenska Timeshareföreningen Ekonomisk Förening
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare. Inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare
Aktieinnehav i Bolaget: –

Christer Olofsson
Christer Olofsson
Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1951
Utbildning: Civilingenjör väg- och vatten, Kungliga Tekniska högskolan
Andra pågående uppdrag: : Styrelseledamot och verkställande direktör i Olofsson & Partners AB.  Styrelsesuppleant i Metrodora AB och Mats Olofssons Entreprenad AB
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare
Aktieinnehav i Bolaget: –

Anna Sander
Anna Sander
Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör, lantmäteri och teknisk licentiat, Kungliga Tekniska högskolan.
Andra pågående uppdrag: Projektchef på Uppsala kommun
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Landskapslaget Aktiebolag. Styrelseledamot och verkställande direktör i IQ Samhällsbyggnad AB. Chef för forskning och innovation på WSP Sverige AB
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare
Aktieinnehav i Bolaget: –