Våra områden

Larsberg

John Mattsons fastighetsbestånd i Larsberg består av 28 byggnader fördelat på 20 fastigheter med en total uthyrbar yta motsvarande 124 tkvm. Av dessa är 24 byggnader uppförda under 1960-talet och övriga byggnader har uppförts under 2000-talet. I hjärtat av Larsberg ligger Larsbergsparken med Lidingö stad som markägare och med lekpark, utegym och fotbollsplan.

Käppala

John Mattson etablerade sig i Käppala 2018. Vårt bestånd uppfördes på 1960-talet och omfattar 481 lägenheter på Merkuriusvägen och Jupitervägen.

Dalénum

I det historiska AGA-fabriksområdet Dalénum på Lidingö äger John Mattson en fastighet från 2015 med 146 nybyggda lägenheter.

Baggeby

Våra två hus i Baggeby omfattar 83 lägenheter. Husen ligger på Farkostvägen och på Barkassvägen med vid utsikt över Stockholm.