John Mattson investigates possibilities for a stock exchange listing

2019-03-27 7:00
John Mattson Fastighetsföretagen AB has initiated a process to investigate the possibilities for listing the company’s shares on the main list of Nasdaq Stockholm. In conjunction with any listing, a public offering of the existing shares will be conducted.

John Mattson har under en längre tid förberett sig för en framtid i noterad miljö, där huvudägaren kvarstår som en betydande ägare. En notering av bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i bolagets fortsatta utveckling och tillväxt då det ökar kännedomen om verksamheten och stärker bolagets profil.

Med anledning av ovan har John Mattson Fastighetsföretagen AB anlitat Carnegie och Handelsbanken som finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Siv Malmgren, VD, [email protected], 0705-39 35 07

Anders Nylander, styrelsens ordförande, [email protected], 0730-26 19 40

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB:

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2 200 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgick den 31 december 2018 till drygt sex mdkr. John Mattsons affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bostadsfastigheter och lokalsamhällen i Stockholmsregionen. Utveckling och expansion sker genom förädling, förtätning och förvärv, inkl. förvärv av byggrätter. Verksamheten genomsyras av en helhetssyn, långsiktighet och närhet till kunderna där John Mattson erbjuder en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning och utveckling av trivsamma hyresbostäder och trygga boendemiljöer.

Mari Edberg
Head of Communications
08- 613 35 04