Styrelse 

Per-Gunnar (P-G) Persson
Styrelsens ordförande. Styrelseledamot sedan 2023. Ledamot i revisions- och finansutskottet och ordförande i ersättningsutskottet.

Född: 1965

Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, Chalmers Tekniska Högskola.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Rikshem, Svenska Sportpublikationer, BRIS, Diös Fastigheter AB (publ) och AB Borudan Ett.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Många års erfarenhet från olika chefsroller inom fastighetsbranschen, bland annat inom Skanska och Coor Service Management.

Aktieinnehav i bolaget 
(inkl. ev. närstående innehav): -

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Johan Ljungberg
Vice ordförande. Styrelseledamot sedan 2018, styrelsens ordförande 2020 - 2023. Ledamot i revisions- och finansutskottet och i ersättningsutskottet.

Född: 1972

Utbildning: Civilingenjörsutbildning, Kungliga Tekniska högskolan och Tufts University. 

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseordförande i Tagehus Holding AB, styrelseordförande och styrelseledamot i bolag inom Tagehuskoncernen, styrelseordförande i Atrium Ljungberg AB, styrelseledamot i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från fastighets- och kapitalmarknaden.

Aktieinnehav i bolaget 
(inkl. ev. närstående innehav): 9 873 564 aktier genom majoritets ägande i Tagehus Holding AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Håkan Blixt
Styrelseledamot sedan 2012.

Född: 1957

Utbildning: Civilingenjör lantmäteri, Kungliga Tekniska högskolan.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i SveaReal Holding AB (samt dotterbolag till SveaReal Holding AB). Styrelseledamot i Håkan Blixt Ensemble AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Stor erfarenhet av att verka inom och leda internationella fastighetsfonder med fokus på investeringar i de nordiska länderna. Fondernas verksamhet har gått ut på att förvärva, finansiera och utveckla fastigheter inom flertalet fastighetssektorer. De senaste tio åren har fokus legat på att utveckla fastigheter inom sektorerna handel, kontor, logistik och bostäder.

Aktieinnehav i bolaget
(inkl. ev. närstående innehav): 8 000 aktier. 

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Christer Olofsson
Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1951

Utbildning: Civilingenjör väg- och vatten, Kungliga Tekniska högskolan.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Olofsson & Partners AB och Olofs Holding AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från entreprenad och fastighetsverksamhet i Siab och NCC. Tidigare vd för NIAM. Egen företagare projektutveckling Stockholm Waterfront och seniorkonsult Urban Escape.

Aktieinnehav i bolaget
(inkl. ev. närstående innehav): 10 000 aktier. 

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Ingela Lindh
Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1959

Utbildning: Arkitekt vid Kungliga Tekniska högskolan.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i Aktiebolaget Svensk Byggtjänst, Musikaliska Nybrokajen AB, Fastighetsägarna Sverige Aktiebolag, In&Ut Reda AB samt i dotterbolag till M-street AB. Styrelseledamot i Sisu IES Holding Oy och styrelseledamot i dotter-bolag till Bodin Holding AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Stor erfarenhet av fastighetsbranschen och av stadsbyggnad. Stadsdirektör i Stockholm stad 2016-2018 och har även varit stadsbyggnadsdirektör vid Stockholms stadsbyggnadskontor, vd för Stockholms Stadshus AB samt vd för Stockholmshem

Aktieinnehav i bolaget
(inkl. ev. närståendeinnehav): –

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Åsa Bergström
Styrelseledamot sedan 2023. Ordförande i revisions- och finansutskottet.

Född: 1964

Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet.

Andra pågående uppdrag: Vice VD samt Ekonomi- och finanschef i Fabege AB, styrelseledamot i NP3 Fastigheter AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet av ekonomichefsbefattningar i flera fastighetsbolag, bland annat Granit & Beton samt Oskarsborg. Tidigare även Senior manager på KPMG.

Aktieinnehav i Bolaget: 8 000 aktier.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Katarina Wallin
Styrelseledamot sedan 2023. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1970

Utbildning: Civilingenjör, KTH.

Andra pågående uppdrag: Founding partner, Evidensgruppen, styrelseordförande i Belatchew Arkitekter AB, Evimetrix AB, Bernow Lindqvist Wallin AB, Au Point AB samt styrelseledamot i Evidens blw AB, Catena AB, Kavaljer AB, Borudan Ett AB och Nordisk Byggdag.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Lång och bred erfarenhet inom fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen, bland annat som konsult inom strategi och verksamhetsutveckling samt delägare på Temaplan samt avdelningschef för avdelningarna Analys respektive Strategi på Tyréns Temaplan. Gedigen erfarenhet av styrelsearbete i publika och privata bolag.

Aktieinnehav i Bolaget: 2 200 aktier.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2022