Visselblåsarkanal

Genom vår visselblåsarkanal kan du konfidentiellt och säkert anmäla misstanke om allvarliga missförhållanden inom vår organisation som du fått kännedom om genom ett arbetsrelaterat sammanhang.

Följ upp eller skicka in en rapport här. 

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023