Aktiekapitalets utveckling

 ÅrHändelse  Förändring i antalet aktier Totalt antal aktier Förändring i aktiekapital (kr) Aktiekapital (kr) Kvotvärde (kr) 
 2010Bildande 1000 1000 100 000 100 000 100 
2011 Fondemission 1000 9 900 000 10 000 000 10 000 
2018 Aktiesplit 10 000:1 9 999 000 10 000 000 10 000 000 
2018 Nyemission 1 223 344 11 223 344 1 223 344 11 233 344 
2019 Aktiesplit 3:1 22 446 688  33 670 03211 223 344 0,33 
2021 Apportemission2 694 79536 364 827898 26512 121 6090,33

2022

Apportemission672 20837 037 035224 06912 345 6780,33

2022

Apportemission859 93037 896 965286 64312 632 321 0,33