Aktiekapitalets utveckling

 ÅrHändelse  Förändring i antalet aktier Totalt antal aktier Förändring i aktiekapital (kr) Aktiekapital (kr) Kvotvärde (kr) 
 2010Bildande 1000 1000 100 000 100 000 100 
2011 Fondemission 1000 9 900 000 10 000 000 10 000 
2018 Aktiesplit 10 000:1 9 999 000 10 000 000 10 000 000 
2018 Nyemission 1 223 344 11 223 344 1 223 344 11 233 344 
2019 Aktiesplit 3:1 22 446 688  33 670 03211 223 344 0,33 
Maria Sidén
Ekonomi- och finanschef
+46 703 37 66 36

Vi tar ansvar för hanteringen av dina personuppgifter. Webbplatsen använder cookies och genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du användande av cookies. Du kan läsa mer om detta på sidan Cookies.