Aktiekapitalets utveckling

 ÅrHändelse  Förändring i antalet aktier Totalt antal aktier Förändring i aktiekapital (kr) Aktiekapital (kr) Kvotvärde (kr) 
 2010Bildande 1000 1000 100 000 100 000 100 
2011 Fondemission 1000 9 900 000 10 000 000 10 000 
2018 Aktiesplit 10 000:1 9 999 000 10 000 000 10 000 000 
2018 Nyemission 1 223 344 11 223 344 1 223 344 11 233 344 
2019 Aktiesplit 3:1 22 446 688  33 670 03211 223 344 0,33 
2021 Apportemission2 694 79536 364 827898 26512 121 6090,33
2022Apportemission672 20837 037 035224 06912 345 678 0,33