Aktierelaterade nyckeltal

2020 jan-sep2019 jan-sep2019 Jan-dec 
Förvaltningsresultat, kr/aktie¹)2,231,34   1,93
Tillväxt i förvaltningsresultat, kr/aktie, %66,0106,1   159,0
Justerad tillväxt i förvaltningsresultat, kr/aktie, % ²)36,165,7 63,6
Periodens resultat efter skatt, kr/aktie¹)2,741,56 5,31
Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr/aktie¹)115,19107,33111,07
Tillväxt i långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr/aktie, %7,33,2 6,6
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV), kr/aktie¹)105,5099,05 103,36
Eget kapital, kr/aktie¹)89,9083,4287,16

1) Jämförelsetal per aktie är omräknat utifrån den split 3:1 som beslutades på årsstämman den 11 mars 2019 samt split 10 000:1 som genomfördes under 2019.

2)Förvaltningsresultatet för 2019 har justerats för kostnader av engångskaraktär kopplat till genomförd börsnotering. Förvaltningsresultatet har för andra kvartalet 2019 justerats
med 4,3 Mkr, och för helåret 2019 med 9,9 Mkr.

 


Maria Sidén
Ekonomi- och finanschef
+46 703 37 66 36

Vi tar ansvar för hanteringen av dina personuppgifter. Webbplatsen använder cookies och genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du användande av cookies. Du kan läsa mer om detta på sidan Cookies.