Aktierelaterade nyckeltal

Nyckeltal2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
jan-dec 
2019
jan-dec
Förvaltningsresultat, kr/aktie¹)0,58 0,59 2,811,93
Tillväxt i förvaltningsresultat, kr/aktie, %-0,4 485,345,8159,0
Justerad tillväxt i förvaltningsresultat, kr/aktie, % ²)-0,4 58,9 26,563,6
Periodens resultat efter skatt, kr/aktie¹)11,48 3,75 14,225,31
Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr/aktie¹)129,25 111,07 129,25111,07
Tillväxt i långsiktigt substansvärde, kr/aktie, %16,4 6,6 16,46,6
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV), kr/aktie¹)119,01 103,366 119,01103,3
Eget kapital, kr/aktie¹)101,39 87,16 101,3987,16

1) Jämförelsetal per aktie är omräknat utifrån den split 3:1 som beslutades på årsstämman den 11 mars 2019 samt split 10 000:1 som genomfördes under 2019.

2)Förvaltningsresultatet för 2019 har justerats för kostnader av engångskaraktär kopplat till genomförd börsnotering. Förvaltningsresultatet har för andra kvartalet 2019 justerats
med 4,3 Mkr, och för helåret 2019 med 9,9 Mkr.


Maria Sidén
Ekonomi- och finanschef
+46 703 37 66 36