Aktierelaterade nyckeltal

Nyckeltal2021
jan-mar
2020
jan-mar
2020
jan-dec 
Förvaltningsresultat, kr/aktie0,47 0,55 2,81
Tillväxt i förvaltningsresultat, kr/aktie, % -13,9 59,3 45,8
Periodens resultat efter skatt, kr/aktie5,38 0,23 14,22
Långsiktigt substansvärde, kr/aktie135,59 111,79 129,25
Tillväxt i långsiktigt substansvärde, kr/aktie, %21,3 6,3 16,4
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV), kr/aktie¹)125,38 103,77 119,01
Eget kapital, kr/aktie106,76 87,39 101,39
Börsvärde vid periodens utgång, kr/aktie137,80129,80135,80
Börsvärde (kr/aktie)/ Långsiktigt substansvärde, kr/aktie vid perioden utgång1,021,161,05
Genomsnittligt antal aktier under periodens utgång, st33 670 03233 670 03233 670 032
Utestående antal aktier vid periodens utgång, st33 670 03233 670 03233 670 032


Maria Sidén
Ekonomi- och finanschef
+46 703 37 66 36