Viktiga datum

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige

23 maj-3 juni 2019

Anmälningsperiod för institutionella investerare

23 maj-4 juni 2019

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm

5 juni 2019

Likviddag

10 juni 2019

Finansiell kalender

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019

23 augusti 2019

Delårsrapport 1 januari-30 september 2019

7 november 2019