Koncernledning

John Mattsons koncernledning består av sex personer inklusive verkställande direktören.

Siv Malmgren
Verkställande direktör. Anställd sedan 1996, verkställande direktör sedan 2006.

Född: 1959
Utbildning: Beteendevetare och MBA, Stockholms universitet.
Aktieinnehav: 18 390 aktier

Maria Sidén
Ekonomi- och finanschef. Ledande befattningshavare sedan 2014.

Född: 1976
Utbildning: Magisterexamen ekonomi, Stockholms universitet.
Andra uppdrag: -
Aktieinnehav: 12 216 aktier

Mari Edberg
Kommunikationschef. Ledande befattningshavare sedan 2020.

Född: 1964
Utbildning: Kandidatexamen Ekonomi/Marknadsföring, Uppsala universitet. Centrumledning och stadskärneförnyelse, Kungliga Tekniska högskolan.
Andra uppdrag: -
Aktieinnehav: -

Martin Landerby
Chef Projekt. Ledande befattningshavare sedan 2020.

Född: 1977
Utbildning:Civilingenjör väg och vatten, Kungliga Tekniska högskolan samt kurser i företagsekonomi, Stockholms Universitet
Andra uppdrag: -
Aktieinnehav: -

Daniel Fornbrandt
Affärsutvecklingschef. Ledande befattningshavare sedan 2020.

Född: 1979
Utbildning: Ek.mag från Uppsala universitet.
Andra uppdrag: -
Aktieinnehav: 8 125 aktier

Christina Hansson
Förvaltningschef. Ledande befattningshavare sedan 2019.

Född: 1972
Utbildning: Civilingenjör Lantmäteri, Lunds Tekniska Högskola
Aktieinnehav: 330 aktier

Maria Sidén
Ekonomi- och finanschef
+46 703 37 66 36

John Mattsons årsredovisning för 2020 publicerad