Koncernledning

John Mattsons koncernledning består av sex personer inklusive verkställande direktören och två adjungerade personer.

Per Nilsson
Verkställande direktör. Anställd sedan 2022, verkställande direktör sedan 2022.

Född: 1978
Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom industriell ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan.
Andra pågående uppdrag: -
Aktieinnehav: 1442 aktier

Lars Ingman
Interim CFO sedan april 2023.

Född: 1960
Utbildning: Ekonomi Uppsala universitet
Andra pågående uppdrag: 
Aktieinnehav: 

Mari Edberg
Kommunikationschef. Ledande befattningshavare sedan 2020.

Född: 1964
Utbildning: Kandidatexamen Ekonomi/Marknadsföring, Uppsala universitet. Centrumledning och stadskärneförnyelse, Kungliga Tekniska högskolan.
Andra pågående uppdrag:-
Aktieinnehav: -

Daniel Fornbrandt
Affärs- och projektutvecklingschef. Ledande befattningshavare sedan 2020.

Född: 1979
Utbildning: Ek.mag från Uppsala universitet.
Andra pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i Lidingö näringsliv.
Aktieinnehav: 8 125 aktier

Fredrik Ward
Adjungerade i bolagsledningen. Förvaltningschef Kommersiellt och Teknik sedan 2022.
Maria Wirén
Adjungerade i bolagsledningen: Förvaltningschef Bostad sedan 2022.

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2022