Koncernledning

John Mattsons koncernledning består av fem personer inklusive verkställande direktören.

Per Nilsson
Verkställande direktör. Anställd sedan 2022, verkställande direktör sedan 2022.

Född: 1978
Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom industriell ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan.
Andra pågående uppdrag: -
Aktieinnehav: 1442 aktier

Eva Wiklund
Interim CFO sedan september 2023.

Född: 1970
Utbildning: Handelshögskolan i Umeå
Andra pågående uppdrag: -
Aktieinnehav: -

Mari Edberg
Kommunikationschef. Ledande befattningshavare sedan 2020.

Född: 1964
Utbildning: Kandidatexamen Ekonomi/Marknadsföring, Uppsala universitet. Centrumledning och stadskärneförnyelse, Kungliga Tekniska högskolan.
Andra pågående uppdrag:-
Aktieinnehav: -

Daniel Fornbrandt
Affärs- och projektutvecklingschef. Ledande befattningshavare sedan 2020.

Född: 1979
Utbildning: Ek.mag från Uppsala universitet.
Andra pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i Lidingö näringsliv.
Aktieinnehav: 8 125 aktier

Maria Wirén
Förvaltningschef. Ledande befattningshavare sedan 2023.

Född: 1981
Utbildning: Kandidatexamen Ekonomi och fastighetsteknik, Högskolan i Gävle.
Andra pågående uppdrag: -
Aktieinnehav: -

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2022