johnmattson-dalenum-innergard-tradet-banner

Uppgradering

John Mattson förädlar sina byggnader genom att renovera och därmed uppgradera lägenheterna samt genom konvertering av utrymmen till bostäder. En lägenhetsrenovering sker i regel i två steg i enlighet med den beprövade Larsbergsmodellen. I ett första skede genomförs en basuppgradering av lägenheterna och tekniska installationer i byggnaderna för att säkra byggnadens tekniska fortlevnad och för att möta efterfrågan från nuvarande hyresgäster. När basuppgradering av en byggnad sker uppgraderas samtliga lägenheter i byggnaden med kvarboende hyresgäster.

Efter att en lägenhet basuppgraderats kan lägenheten totaluppgraderas, vilket vanligtvis sker när en hyresgäst flyttar ut.

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95

Vi tar ansvar för hanteringen av dina personuppgifter. Webbplatsen använder cookies och genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du användande av cookies. Du kan läsa mer om detta på sidan Cookies.