john-mattson-barkassen-utsikt-header-640x314

John Mattson i korthet

John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag verksamt i Stockholms regionen. Vi har idag drygt 4 500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och
Upplands Väsby.

Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2022 till 16,9 miljarder kronor.

Verksamheten etablerades 1965 av byggmästare John Mattson och värdegrunden – långsiktighet, professionalitet och engagemang – är lika stark idag som då. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av levande, trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen.
John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95