john-mattson-barkassen-utsikt-header-640x314

John Mattson i korthet

John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag verksamt i Stockholmsregionen. Vi har idag cirka 4 300 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och
Upplands Väsby.

Fastighetsvärdet uppgick den 30 juni 2023 till 14,5 miljarder kronor.

Verksamheten etablerades 1965 av byggmästare John Mattson och värdegrunden – långsiktighet, professionalitet och engagemang – är lika stark idag som då.

Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av levande, trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen.

John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04