john-mattson-barkassen-utsikt-header-640x314

John Mattson i korthet

John Mattson är ett bostadsbolag med verksamhet i Stockholmsregionen. Vi äger närmare 4 300 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i attraktiva områden i fem kommuner: Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby.

Den 31 mars 2024 bestod fastighetsbeståndet av en total uthyrbar area om cirka 350 000 kvadratmeter med ett fastighetsvärde om närmare 13,5 miljarder kronor.

Vi grundades av byggmästaren John Mattson (1915–1995) som 1945 bildade ett av Sveriges, på den tiden, största bygg- och fastighetsbolag. Byggverksamheten såldes 1965 och verksamheten koncentrerades till förvaltning och utveckling av fastigheter främst på Lidingö. Efter börsnotering 2019 har John Mattson vuxit storleksmässigt och geografiskt i Stockholmsregionen.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen.

John Mattsons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan
(kortnamn: JOMA).

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04