john-mattson-farkostvagen-entre-header-640x314 (1)

Förvaltning

Genom en god kunskap om våra fastigheter samt hyresgäster och en proaktiv fastighetsförvaltning tar John Mattson ansvar för helheten, det vill säga både byggnaderna och utvecklingen av livet mellan husen.

En proaktiv förvaltning innebär ett fortsatt arbete med värdeskapande investeringar och effektiviseringar i fastighetsbeståndet. Det resulterar i standardhöjningar av lägenheter, vilket både möjliggör genomförandet av motsvarande hyreshöjningar och leder till nöjdare kunder.

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95

John Mattsons årsredovisning för 2020 publicerad