Kalender

10 november, 2022
Delårsrapport januari-september 2022
18 augusti, 2022
Delårsrapport januari-juni 2022
5 maj, 2022
Delårsrapport januari-mars 2022
22 april, 2022
Årsstämma 2022
23 februari, 2022
Bokslutskommunike 2021

Maria Sidén
Ekonomi- och finanschef
+46 703 37 66 36