John Mattsons finansiella mål och utdelningspolicy

John Mattson erbjuder en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning och utveckling av trivsamma bostäder och trygga boendemiljöer.

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostadsfastigheter och attraktiva lokalsamhällen i Stockholmsregionen.

Finansiella mål

Våra finansiella mål är:

 • Genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per Aktie med minst 10 procent, inklusive värdeöverföringar, över en konjunkturcykel.
 • Genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per Aktie med minst 10 procent över en konjunkturcykel.
 • Värdet av Koncernens fastigheter ska vid utgången av 2023 minst uppgå till 10 mdkr. Fastighetsvärdet per den 31 mars 2019 uppgick till cirka 6 mdkr.

Finansiella riskbegränsningar

  • Bolagets belåningsgrad ska varaktigt inte överstiga 50 procent.
  • Bolagets räntetäckningsgrad ska varaktigt inte understiga 1,5.

  Utdelningspolicy

  Långsiktigt ska utdelningen uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet per år. Eftersom John Mattson under de närmaste åren kommer att prioritera värdeskapande investeringar i fastighetsbeståndet, kan framtida utdelningar komma att understiga det långsiktiga målet eller helt utebli.

  Maria Sidén
  Ekonomi- och finanschef
  +46 703 37 66 36

  Vi tar ansvar för hanteringen av dina personuppgifter. Webbplatsen använder cookies och genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du användande av cookies. Du kan läsa mer om detta på sidan Cookies.