Revisorer

Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget utse en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Bolagets revisorer utses av årsstämman intill slutet av nästa årsstämma.

Det senaste revisorsvalet skedde på årsstämman 2023 då Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Katrine Söderberg (född 1981), omvaldes till revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2024. Katrine Söderberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR (den svenska branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare). 

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023