Revisorer

Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget utse en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Bolagets revisorer utses av årsstämman intill slutet av nästa årsstämma.

Det senaste revisorsvalet skedde på årsstämman 2020 då Jonas Svensson (född 1968) omvaldes till revisor och Ingemar Rindstig (född 1949) omvaldes till revisorssuppleant för perioden intill slutet av årsstämman 2021. Jonas Svensson och Ingemar Rindstig är auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR (den svenska branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare). Jonas Svensson har varit Bolagets revisor sedan årsstämman den 6 maj 2014.

Maria Sidén
Ekonomi- och finanschef
+46 703 37 66 36

Vi tar ansvar för hanteringen av dina personuppgifter. Webbplatsen använder cookies och genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du användande av cookies. Du kan läsa mer om detta på sidan Cookies.