Koncernledning

John Mattsons koncernledning består av sex personer inklusive verkställande direktören.

Siv Malmgren
Verkställande direktör. Anställd sedan 1996, verkställande direktör sedan 2006.

Född: 1959
Utbildning: Beteendevetare och MBA, Stockholms universitet.
Aktieinnehav: 18,390 aktier.

Maria Sidén
Ekonomi- och finanschef. Ledande befattningshavare sedan 2014.

Född: 1976
Utbildning: Magisterexamen ekonomi, Stockholms universitet.
Andra uppdrag: -
Aktieinnehav: 12,216 Aktier.

Mari Edberg
Kommunikationschef. Ledande befattningshavare sedan 2020.

Född: 1964
Utbildning: Kandidatexamen Ekonomi/Marknadsföring, Uppsala universitet. Centrumledning och stadskärneförnyelse, Kungliga Tekniska högskolan.
Andra uppdrag: -
Aktieinnehav: -

Martin Landerby
Chef Projekt. Ledande befattningshavare sedan 2020.

Född: 1977
Utbildning:Civilingenjör väg och vatten, Kungliga Tekniska högskolan samt kurser i företagsekonomi, Stockholms Universitet
Andra uppdrag: -
Aktieinnehav: -

Daniel Fornbrandt
Affärsutvecklingschef. Ledande befattningshavare sedan 2020.

Född: 1979
Utbildning: Ek.mag från Uppsala universitet.
Andra uppdrag: -
Aktieinnehav: -

Christina Hansson
Förvaltningschef. Ledande befattningshavare sedan 2019.

Född: 1972
Utbildning: Civilingenjör Lantmäteri, Lunds Tekniska Högskola
Aktieinnehav: 330 Aktier

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95

Vi tar ansvar för hanteringen av dina personuppgifter. Webbplatsen använder cookies och genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du användande av cookies. Du kan läsa mer om detta på sidan Cookies.