Koncernledning

John Mattsons koncernledning består av sex personer inklusive verkställande direktören.

Per Nilsson
Verkställande direktör. Anställd sedan 2022, verkställande direktör sedan 2022.

Född: 1978
Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom industriell ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan.
Andra pågående uppdrag: -
Aktieinnehav: - 

Mattias Lundström
CFO sedan 2022.

Född: 1971
Utbildning: MScIB, International Finance, University of Groningen, The Netherlands och Bachelor of Business, Management and Marketing, Griffith University, Australien
Andra pågående uppdrag: -
Aktieinnehav: 1000 aktier

Mari Edberg
Kommunikationschef. Ledande befattningshavare sedan 2020.

Född: 1964
Utbildning: Kandidatexamen Ekonomi/Marknadsföring, Uppsala universitet. Centrumledning och stadskärneförnyelse, Kungliga Tekniska högskolan.
Andra pågående uppdrag:-
Aktieinnehav: -

Christina Hansson
Förvaltningschef. Ledande befattningshavare sedan 2019.

Född: 1972
Utbildning: Civilingenjör Lantmäteri, Lunds Tekniska Högskola
Andra pågående uppdrag: -
Aktieinnehav: 330 aktier

Daniel Fornbrandt
Affärsutvecklingschef. Ledande befattningshavare sedan 2020.

Född: 1979
Utbildning: Ek.mag från Uppsala universitet.
Andra pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i Lidingö näringsliv.
Aktieinnehav: 8 125 aktier

Martin Landerby
Chef Projekt. Ledande befattningshavare sedan 2020.

Född: 1977
Utbildning:Civilingenjör väg och vatten, Kungliga Tekniska högskolan samt kurser i företagsekonomi, Stockholms Universitet
Andra pågående uppdrag: -
Aktieinnehav: 6 250 aktier

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95