Koncernledning

John Mattsons koncernledning består av sex personer inklusive verkställande direktören.

Per Nilsson
Verkställande direktör. Anställd sedan 2022, verkställande direktör sedan 2022.

Född: 1978
Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom industriell ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan.
Andra pågående uppdrag: -
Aktieinnehav: 4 943 aktier

Ebba Pilo Karth
CFO sedan 26 mars 2024. Ledande befattningshavare sedan 2024

Född: 1979
Utbildning: Civilingenjör inom industriell ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Get This Globe AB
Aktieinnehav: -

Mari Edberg
Kommunikationschef. Ledande befattningshavare sedan 2020.

Född: 1964
Utbildning: Kandidatexamen Ekonomi/Marknadsföring, Uppsala universitet. Centrumledning och stadskärneförnyelse, Kungliga Tekniska högskolan.
Andra pågående uppdrag:-
Aktieinnehav: 1 100 aktier

Daniel Fornbrandt
Affärs- och projektutvecklingschef. Ledande befattningshavare sedan 2020.

Född: 1979
Utbildning: Ek.mag från Uppsala universitet.
Andra pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i Lidingö näringsliv.
Aktieinnehav: 10 185 aktier

Maria Wirén
Förvaltningschef. Ledande befattningshavare sedan 2023.

Född: 1981
Utbildning: Kandidatexamen Ekonomi och fastighetsteknik, Högskolan i Gävle.
Andra pågående uppdrag: -
Aktieinnehav: -

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04