Fastighetsbestånd

Beståndet delas in i fyra förvaltningsområden; Lidingö, Norrort, City/Bromma, Söderort/Nacka.

Fastighetsbeståndet omfattar 4 440 hyreslägenheter per den 31 mars 2023. Total uthyrbar area uppgår till 354 000 kvadratmeter, där bostäder står för 82 procent.

Majoriteten av fastigheterna är byggda på 1950– 1970-talet, med goda förutsättningar att förädlas.

Tillväxt sker genom förvärv och förtätning av fastigheter i bra marknadslägen i Stockholmsregionen.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04
Image removed

Fastighetsinnehav per den 30 september 2022 >