Fastighetsbestånd

Beståndet delas in i fyra förvaltningsområden; Lidingö,
Norrort, City/Bromma, Söderort/Nacka.

Fastighetsbeståndet omfattar per den 30 juni 4 426 hyreslägenheter.
Total uthyrbar area uppgår till 364 300 kvadratmeter, där bostäder står för 81 procent.

Majoriteten av fastigheterna är byggda på 1950–
1970-talet, med goda förutsättningar att förädlas.

Tillväxt sker genom förvärv och förtätning av fastigheter i
bra marknadslägen i Stockholmsregionen.

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95
Image removed

Fastighetsinnehav per den 31 mars 2022 >