Fastighetsbestånd

Beståndet delas in i fyra förvaltningsområden; Lidingö, Norrort, City/Bromma, Söderort/Nacka.

Fastighetsbeståndet omfattar 4 270 hyreslägenheter per den 16 februari 2024. Total uthyrbar area uppgår till 343 000 kvadratmeter, där bostäder står för 82 procent.

Majoriteten av fastigheterna är byggda på 1950– 1970-talet, med goda förutsättningar att förädlas.

Tillväxt sker genom förvärv och förtätning av fastigheter i bra marknadslägen i Stockholmsregionen.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04

Fastighetsinnehav per den 16 februari 2024 >