Fastighetsbestånd

John Mattsons fastighetsbestånd finns på Lidingö, i Sollentuna, Nacka,  Stockholm samt Upplands Väsby. Beståndet omfattar per den 30 september 3 900 hyreslägenheter. Total uthyrbar area uppgår till 314 000 kvadratmeter, där bostäder står för 83 procent. 

Efterfrågan på John Mattsons lägenheter är hög. Det naturnära läget, närheten till Stockholms innerstad och den bostadskvalitet som John Mattson erbjuder medför att vakansgraden inom beståndet är låg. De lägenheter som står vakanta är främst så kallade projektvakanser, det vill säga lägenheter som ska uppgraderas för att höja standarden.

Majoriteten av fastigheterna är byggda på 1950-1970-talet, med goda förutsättningar att förädlas.

I oktover 2021 tillträdde John Mattson ytterligare456 lägenheter och kommersiella lokaler i Häggvik och Tureberg i Sollentuna kommun.

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95
Image removed

Fastighetsinnehav per den 30 september 2021 >