Fastighetsbestånd

John Mattsons fastighetsbestånd finns på Lidingö, i Sollentuna samt i Stockholm. Beståndet omfattar cirka 2 800 lägenheter fördelat på 216 tkvm. 

Efterfrågan på John Mattsons lägenheter är hög. Det naturnära läget, närheten till Stockholms innerstad och den bostadskvalitet som John Mattson erbjuder medför att vakansgraden inom beståndet är låg. De lägenheter som står vakanta är främst så kallade projektvakanser, det vill säga lägenheter som ska uppgraderas för att höja standarden.

En majoritet av bolagets lägenheter är uppförda på 1960- och 70-talen och är bas- eller totalrenoverade enligt Larsbergsmodellen, John Mattsons uppgraderingskoncept.

Lägenheterna på Lidingö är belägna i Larsberg, Käppala, Dalénum och Baggeby. I Sollentuna finns beståndet i Rotsunda och Rotebro. Beståndet i Stockholm utgörs av tre tomträtter.

I april 2021 har även en fastighet i Nacka tillträtts.

Hösten 2021 tillträder John Mattson ytterligare två bestånd i Häggvik respektive Tureberg i Sollentuna.

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95
Image removed

Fastighetsinnehav per den 31 mars 2021 >