Fastighetsbestånd

John Mattsons fastighetsbestånd finns på Lidingö, i Sollentuna samt Stockholm. Beståndet omfattar cirka 2 800 lägenheter fördelat på 208 tkvm. 

Efterfrågan på John Mattsons lägenheter är hög. Det naturnära läget, närheten till Stockholms innerstad och den bostadskvalitet som John Mattson erbjuder medför att vakansgraden inom beståndet är låg. De lägenheter som står vakanta är främst så kallade projektvakanser, det vill säga lägenheter som ska uppgraderas för att höja standarden.

En majoritet av bolagets lägenheter är uppförda på 1960- och 70-talen och är bas- eller totalrenoverade enligt Larsbergsmodellen, John Mattsons uppgraderingskoncept.

Lägenheterna på Lidingö är belägna i Larsberg, Käppala, Dalénum och Baggeby. I Sollentuna finns beståndet i Rotsunda och Rotebro. Beståndet i Stockholm utgörs av tre tomträtter.

Mari Edberg
Kommunikationschef
+46 730 84 53 52

Vi tar ansvar för hanteringen av dina personuppgifter. Webbplatsen använder cookies och genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du användande av cookies. Du kan läsa mer om detta på sidan Cookies.