Fastighetsbestånd

John Mattsons fastighetsbestånd finns på Lidingö, i Sollentuna, Nacka,  Stockholm samt Upplands Väsby. Beståndet omfattar cirka 2 800 lägenheter fördelat på 217 tkvm. 

Efterfrågan på John Mattsons lägenheter är hög. Det naturnära läget, närheten till Stockholms innerstad och den bostadskvalitet som John Mattson erbjuder medför att vakansgraden inom beståndet är låg. De lägenheter som står vakanta är främst så kallade projektvakanser, det vill säga lägenheter som ska uppgraderas för att höja standarden.

En majoritet av bolagets lägenheter är uppförda på 1960- och 70-talen och är bas- eller totalrenoverade enligt Larsbergsmodellen, John Mattsons uppgraderingskoncept.

Hösten 2021 tillträder John Mattson ytterligare två bestånd i Häggvik respektive Tureberg i Sollentuna.

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95
Image removed

Fastighetsinnehav per den 31 mars 2021 >