Våra områden

John Mattson har under de senaste åren gått från att ha varit ett familjeägt bolag med fastigheter på Lidingö till att bli ett börsnoterat bolag med närvaro i fem kommuner i Stockholmsområdet: Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. De är alla kommuner med bra marknadslägen, utmärkta kommunikationer och goda expansionsmöjligheter som passar väl in i John Mattsons ambitioner att förvalta och utveckla trivsamma och trygga bostäder och lokalsamhällen.

Lidingö

Lidingö är John Mattsons största förvaltningsområde, sett till både antal lägenheter och till fastighetsvärde. Här uppförde byggmästare John Mattson bolagets första bostadsområde på 1960-talet. Lidingö har närhet till vatten, park- och grönområden samt goda kommunikationer både kollektivt och med bil och är en mycket attraktiv kommun att bo i.

Områdena Larsberg och Käppala är John Mattsons största bostadsområden på Lidingö och omfattar totalt närmare 2 000 lägenheter. I Larsberg äger John Mattson merparten av marken och bostäderna samt lokaler för universitetsutbildning och dagligvaruhandel. Här finns även bolagets huvudkontor.

Alla äldre lägenheter i Larsberg är basuppgraderade och totaluppgraderingar pågår löpande. I Käppala har hela fastighetsbeståndet genomgått omfattande uppgraderingar under 2019-2021 och nya lägenheter har tillskapats.

Norrort

Sollentuna norr om Stockholm är en expansiv kommun med närmare
75 000 invånare. Här består John Mattsons fastighetsbestånd av cirka 1 000
lägenheter samt kommersiella lokaler i områdena Rotebro, Rotsunda, Häggvik och Tureberg. Samtliga fastigheter ligger i direkt närhet till eller på några minuters promenadavstånd från pendeltågstation, handel,
service och grönområden.

Fastigheterna i Rotebro och Rotsunda förvärvades 2019 och tillträddes 2020. Lägenheterna är byggda på 1970- respektive 1950- talet och är i behov av renovering. Uppgradering av lägenheterna i Rotebro planeras påbörja under 2024. Uppgradering av lägenheterna i Rotsunda planeras genomföras när uppgraderingsarbetet i Rotebro är slutfört.

Under 2021 förvärvade John Mattson ytterligare drygt 450 lägenheter samt kommersiella lokaler i Sollentuna, i områdena Häggvik och Tureberg. Byggnaderna i Häggvik är uppförda på 1940- och 50-talen och byggnaderna i Tureberg är uppförda på 1970-talet.

2021 förvärvade John Mattson en utvecklingsfastighet i stadsdelen Vilunda i Upplands Väsby. Bostadsprojektet, som kallas Noden och omfattar 73 hyreslägenheter samt verksamheter i bottenvåningarna färdigställdes under sista kvartalet 2022. Noden är Stockholmsregionens första flerbostadshus för hållbar mobilitet och utan krav på privata parkeringsplatser.

City/Bromma

I City/Bromma utgörs John Mattsons förvaltningsbestånd av fastigheter i bland annat Slakthusområdet, Hammarby Sjöstad, Johanneshov och Abrahamsberg. Byggnaderna har byggår från början av 1900-talet till 2017, där de flesta är från 1940-talet. 

Utvecklingsfastigheter finns i Abrahamsberg och i Söderstaden (stadsutvecklingsområde bestående av Globenområdet, Slakthusområdet och Gullmarsplan-Nynäsvägen).

På fastigheten Geografiboken 1 i Bromma är detaljplan antagen för byggnation av ett vård- och omsorgsboende. 

I det expansiva Slakthusområdet i Söderstaden startade under första kvartalet 2022 planarbete för nybyggnation av bostäder, med en preliminär byggstart under 2026. John Mattsons tomträtter har ett attraktivt läge vid den kommande tunnelbaneuppgången i området.

Söderort/Nacka

I Söderort och i Nacka är beståndet är främst koncentrerat till Hägerstensåsen, Västberga och Örby. 

Beståndet i i Söderort/Nacka utgörs framförallt av fastigheter uppförda
under 1940-tal samt 2000–2010-tal.

I Söderort/Nacka har John Mattson flera utvecklingsfastigheter i olika skeden. I Örby centrum pågår ett nyproduktionsprojekt för hyreslägenheter, butikslokaler och LSS-boende samt projektering för ett uppgraderingsprojekt av lägenheter.

I Örnsberg innehar John Mattson en markanvisning där detaljplanearbete pågår för nybyggnation av hyres- och bostadsrätter, lokaler och en förskola. På fastigheten vid Finnboda kaj, som förvärvades under 2021, finns en byggrätt där John Mattson planerar för utveckling av bostäder.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023