Våra områden

Vi äger och förvaltar hyresfastigheter i Storstockholm. Den största delen av vårt bestånd utgörs av hyreslägenheter, varav de flesta finns på Lidingö. Alla våra bostadshus ligger naturnära och i god anslutning till spårbunden trafik. Här kan du läsa mer om våra olika bostadsområden.

Lidingö

Larsberg

John Mattsons fastighetsbestånd i Larsberg består av 28 byggnader fördelat på 20 fastigheter med en total uthyrbar yta motsvarande 124 tkvm. Av dessa är 24 byggnader uppförda under 1960-talet och övriga byggnader har uppförts under 2000-talet. I hjärtat av Larsberg ligger Larsbergsparken med Lidingö stad som markägare och med lekpark, utegym och fotbollsplan.

Käppala

John Mattson etablerade sig i Käppala 2018. Vårt bestånd uppfördes på 1960-talet och omfattar 481 lägenheter på Merkuriusvägen och Jupitervägen.

Dalénum

I det historiska AGA-fabriksområdet Dalénum på Lidingö äger John Mattson en fastighet från 2015 med 146 nybyggda lägenheter.

Baggeby

Våra två hus i Baggeby omfattar 83 lägenheter. Husen ligger på Farkostvägen och på Barkassvägen med vid utsikt över Stockholm.

Sollentuna

Rotsunda

Här äger vi 12 hus på omkring fem minuters promenadavstånd från Rotsundas pendeltågsstation. Husen kring Rotsunda torg innehåller både bostäder och kommersiella lokaler.

Rotebro

I Rotebro äger vi 19 bostadshus i ett sammanhållet bostadsområde i omedelbar närhet till Rotebros pendeltågsstation, livsmedelshandel, service och vårdcentral. 

Stockholm

Slakthusområdet

I Slakthusområdet i Stockholm utgörs vårt bestånd av tre tomträtter som vi avser att bebygga med bostäder.

Nacka

Finnboda

I april 2021 tillträdde vi en attraktivt belägen fastighet på Finnboda kaj i Nacka. Här finns idag en kontorsbyggnad från 1920-talet med cirka 1 400 uthyrbara kvadratmeter. Fastigheten har även en byggrätt där vi planerar att utveckla bostäder. 

Upplands Väsby

Vilunda

Bostadsprojektet Nouvelle i Upplands Väsby är Stockholms första flerbostadshus för hållbar mobilitet och utan krav på privata parkeringsplatser. Inflyttning är beräknad till andra halvåret 2022.

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95

John Mattsons årsredovisning för 2020 publicerad