Våra områden

John Mattson har under de senaste åren gått från att ha varit ett familjeägt bolag med fastigheter på Lidingö till att bli ett börsnoterat bolag med närvaro i fem kommuner i Stockholmsområdet:
Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. De är alla kommuner med bra marknadslägen, utmärkta kommunikationer och goda expansionsmöjligheter som passar väl in i John Mattsons ambitioner att förvalta och utveckla trivsamma och trygga bostäder och lokalsamhällen.

Lidingö

Lidingö är John Mattsons största förvaltningsområde, sett till både antal lägenheter och till fastighetsvärde. Här uppförde byggmästare John Mattson bolagets första bostadsområde på 1960-talet. Lidingö har närhet till vatten, park- och grönområden samt goda kommunikationer både kollektivt och med bil och är en mycket attraktiv kommun att bo i.

Områdena Larsberg och Käppala är John Mattsons största bostadsområden på Lidingö och omfattar totalt närmare 2 000 lägenheter. I Larsberg äger John Mattson merparten av marken och bostäderna samt lokaler för universitetsutbildning och dagligvaruhandel. Här finns även bolagets huvudkontor.

Alla äldre lägenheter i Larsberg är basuppgraderade och totaluppgraderingar pågår löpande. I Käppala har hela fastighetsbeståndet genomgått omfattande uppgraderingar under 2019-2021 och nya lägenheter har tillskapats.

John Mattson äger även bostäder i stadsdelen Baggeby och i Dalénum, det nya stadskvarteret som vuxit fram i den historiska gamla AGA-fabrikens område. I fastighetsbeståndet finns även en utvecklingsfastighet och identifierade potentiella byggrätter som bedöms kunna tillskapa totalt cirka 700 nya lägenheter.

Norrort

Sollentuna norr om Stockholm är en expansiv kommun med närmare
75 000 invånare. Här består John Mattsons fastighetsbestånd av cirka 1 000
lägenheter samt kommersiella lokaler i områdena Rotebro, Rotsunda, Häggvik och Tureberg. Samtliga fastigheter ligger i direkt närhet till eller på några minuters promenadavstånd från pendeltågstation, handel,
service och grönområden.

Fastigheterna i Rotebro och Rotsunda förvärvades 2019 och tillträddes 2020. Lägenheterna är byggda på 1970- respektive 1950- talet och är i behov av renovering. Under 2022 planerar John Mattson att påbörja
basuppgradering av samtliga lägenheter i Rotebro. Uppgradering av lägenheterna i Rotsunda planeras genomföras när uppgraderingsarbetet
i Rotebro är slutfört.

Under 2021 förvärvade John Mattson ytterligare drygt 450 lägenheter samt kommersiella lokaler i Sollentuna, i områdena Häggvik och Tureberg. Byggnaderna i Häggvik är uppförda på 1940- och 50-talen och byggnaderna i Tureberg är uppförda på 1970-talet.

Sedan 2021 äger John Mattson även en utvecklingsfastighet i Upplands Väsby kommun, strax norr om Sollentuna. Bostadsprojektet i stadsdelen Vilunda är Stockholmsregionens första flerbostadshus utan krav på privata parkeringsplatser. Här pågår byggnation av 73 hyreslägenheter samt
verksamheter i bottenvåningarna.

City/Bromma

Under 2021 ökade John Mattsons fastighetsbestånd i centrala Stockholm
och Bromma med 43 000 kvadratmeter genom förvärv av bolagen Hefab och Efib. Utöver tomträtter i Slakthusområdet äger John Mattson även fastigheter i Hammarby Sjöstad, Johanneshov, Abrahamsberg och på Östermalm. Byggnaderna i dessa områden är ifrån 1930–1940-tal samt från 1990–2010-tal. 

I Bromma finns detaljplan antagen för byggnation av ett vård- och omsorgsboende med planerad byggstart under 2022. Utvecklingsfastigheter finns även i Abrahamsberg och i Söderstaden – stadsutvecklingsområdet bestående av Globenområdet, Slakthusområdet
och Gullmarsplan-Nynäsvägen.
I Slakthusområdet äger John Mattson tre tomträtter. Under 2021 erhölls även en markanvisning från Stockholms stad. Här planeras för nybyggnation av bostäder och kommersiella lokaler.

I november 2021 tecknade John Mattson avtal om förvärv av tre fastigheter vid Gullmarsplan i centrala Stockholm invid tunnelbane- och busstation. De omfattar totalt cirka 12 000 kvadratmeter uthyrbar area varav cirka hälften är hyresbostäder och hälften kommersiella lokaler. Genom förvärvet blir John Mattson en viktig del av utvecklingsområdet Söderstaden. 

Söderort/Nacka

I Söderort och i Nacka är beståndet är främst koncentrerat till Hägerstensåsen, Västberga och Örby. 

Beståndet i i Söderort/Nacka utgörs framförallt av fastigheter uppförda
under 1940-tal samt 2000–2010-tal. Under 2021 färdigställdes 73 nyproducerade lägenheter i Högdalens centrum.

I Söderort/Nacka har John Mattson flera utvecklingsfastigheter i olika skeden. I Örby centrum pågår ett nyproduktionsprojekt för hyreslägenheter, butikslokaler och LSS-boende samt projektering för ett uppgraderingsprojekt av lägenheter.

I Örnsberg innehar John Mattson en markanvisning där detaljplanearbete pågår för nybyggnation av hyres- och bostadsrätter, lokaler och en förskola. På fastigheten vid Finnboda kaj, som förvärvades under 2021, finns en byggrätt där John Mattson planerar för utveckling av bostäder.

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95

John Mattsons årsredovisning för 2021 publicerad