Karriär

John Mattson har en tydlig värdegrund som genomsyrar verksamheten. Värdegrunden baseras på ett professionellt, engagerat och långsiktigt agerande och en ambition att uppfattas som ett föredöme i branschen.

John Mattson har ett av branschens högsta serviceindex för kundnöjdhet som alla på företaget gemensamt upprätthåller och förbättrar. Som anställd på John Mattson är man en lagspelare i en stabil organisation med kompetenta och engagerade kollegor som alla strävar mot samma mål – att skapa bostäder och livsmiljöer där människor ska trivas under lång tid framöver.

Läs mer om John Mattson som arbetsgivare.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023