Aktien

JOMA Pris Senaste förändring Datum och tid Sälj Köp Högst Lägst Volym
SEK SEK (%)
Jämför
Volume, thousands
[{"d":"2020-12-17","n":"Anna Sander avgår som styrelseledamot i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2020/anna-sander-avgar-som-styrelseledamot-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2020-11-05","n":"Delårsrapport januari-september 2020","u":"/press/pressmeddelanden/2020/delarsrapport-januari-september-2020/"},{"d":"2020-10-22","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsperioden januari-september 2020 den 5 november 2020 kl. 10.00","u":"/press/pressmeddelanden/2020/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsperioden-januari-september-2020-den-5-november-2020-kl-1000/"},{"d":"2020-04-23","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsperioden januari-mars 2020 den 7 maj 2020","u":"/press/pressmeddelanden/2020/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsperioden-januari-mars-2020-den-7-maj-2020/"},{"d":"2020-02-05","n":"John Mattson bjuder in till presentation av bokslutskommuniké för 2019","u":"/press/pressmeddelanden/2020/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-bokslutskommunike-for-2019/"},{"d":"2020-05-07","n":"Delårsrapport januari-mars 2020 Tillväxt i förvaltningsresultatet","u":"/press/pressmeddelanden/2020/delarsrapport-januari-mars-2020-tillvaxt-i-forvaltningsresultatet/"},{"d":"2020-02-19","n":"Bokslutskommuniké 2019","u":"/press/pressmeddelanden/2020/bokslutskommunike-2019/"},{"d":"2020-04-20","n":"Förändring i John Mattsons koncernledning","u":"/press/pressmeddelanden/2020/forandring-i-john-mattsons-koncernledning/"},{"d":"2020-04-21","n":"Kommuniké från årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2020/kommunike-fran-arsstamma-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2020-04-06","n":"Försiktighetsåtgärder vid John Mattsons årsstämma med anledning av Covid-19","u":"/press/pressmeddelanden/2020/forsiktighetsatgarder-vid-john-mattsons-arsstamma-med-anledning-av-covid-19/"},{"d":"2020-08-06","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsperioden januari-juni 2020 den 20 augusti 2020","u":"/press/pressmeddelanden/2020/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsperioden-januari-juni-2020-den-20-augusti-2020/"},{"d":"2020-05-14","n":"John Mattson förvärvar tomträtter i Slakthusområdet","u":"/press/pressmeddelanden/2020/john-mattson-forvarvar-tomtratter-i-slakthusomradet/"},{"d":"2020-03-18","n":"Kallelse till årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2020/kallelse-till-arsstamma-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2020-03-25","n":"John Mattsons årsredovisning för 2019","u":"/press/pressmeddelanden/2020/john-mattsons-arsredovisning-for-2019/"},{"d":"2020-08-20","n":"Delårsrapport januari-juni 2020","u":"/press/pressmeddelanden/2020/delarsrapport-januari-juni-2020/"},{"d":"2019-12-20","n":"Förändringar i John Mattsons koncernledning","u":"/press/pressmeddelanden/2019/forandringar-i-john-mattsons-koncernledning/"},{"d":"2019-12-19","n":"John Mattson förvärvar 541 lägenheter i Sollentuna kommun","u":"/press/pressmeddelanden/2019/john-mattson-forvarvar-541-lagenheter-i-sollentuna-kommun/"},{"d":"2019-12-10","n":"Anders Nylander avböjer omval som styrelseordförande i John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2019/anders-nylander-avbojer-omval-som-styrelseordforande-i-john-mattson/"},{"d":"2019-11-07","n":"Delårsrapport januari-september 2019","u":"/press/pressmeddelanden/2019/delarsrapport-januari-september-2019/"},{"d":"2019-10-24","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsperioden januari-september 2019 den 7 november 2019","u":"/press/pressmeddelanden/2019/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsperioden-januari-september-2019-den-7-november-2019/"},{"d":"2019-10-21","n":"Valberedning 2020","u":"/press/pressmeddelanden/2019/valberedning-2020/"},{"d":"2019-10-07","n":"Inflyttning i U25","u":"/press/pressmeddelanden/2019/inflyttning-i-u25/"},{"d":"2019-08-23","n":"Delårsrapport januari-juni 2019","u":"/press/pressmeddelanden/2019/delarsrapport-januari-juni-2019/"},{"d":"2019-08-15","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsperioden januari-juni 2019 den 23 augusti 2019","u":"/press/pressmeddelanden/2019/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsperioden-januari-juni-2019-den-23-augusti-2019/"},{"d":"2019-06-12","n":"Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod","u":"/press/pressmeddelanden/2019/utnyttjande-av-overtilldelningsoption-och-avslutande-av-stabiliseringsperiod/"},{"d":"2019-06-05","n":"Första dag för handel av aktier i John Mattson på Nasdaq Stockholm","u":"/press/pressmeddelanden/2019/forsta-dag-for-handel-av-aktier-i-john-mattson-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2019-05-22","n":"John Mattson offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm","u":"/press/pressmeddelanden/2019/john-mattson-offentliggor-prospekt-i-samband-med-borsintroduktionen-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2019-03-27","n":"John Mattson utreder förutsättning för börsnotering","u":"/press/pressmeddelanden/2019/john-mattson-utreder-forutsattning-for-borsnotering/"},{"d":"2018-09-10","n":"John Mattson bjuder in till basketturnering i Larsberg","u":"/press/pressmeddelanden/2018/john-mattson-bjuder-in-till-basketturnering-i-larsberg/"},{"d":"2018-08-13","n":"Utomhusbio i Larsberg är tillbaka – John Mattsons bjuder på sommarens filmevent","u":"/press/pressmeddelanden/2018/utomhusbio-i-larsberg-ar-tillbaka--john-mattsons-bjuder-pa-sommarens-filmevent/"},{"d":"2018-07-02","n":"John Mattson utökar sitt fastighetsbestånd på Lidingö och Tagehus blir delägare i John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2018/john-mattson-utokar-sitt-fastighetsbestand-pa-lidingo-och-tagehus-blir-delagare-i-john-mattson/"},{"d":"2018-06-13","n":"John Mattson startar bygget av ungdomsbostäder på Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2018/john-mattson-startar-bygget-av-ungdomsbostader-pa-lidingo/"},{"d":"2018-05-16","n":"John Mattson om 2017 - ett händelserikt år med fokus på tillväxt","u":"/press/pressmeddelanden/2018/john-mattson-om-2017---ett-handelserikt-ar-med-fokus-pa-tillvaxt/"},{"d":"2018-04-27","n":"Bygglov för ungdomslägenheter på Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2018/bygglov-for-ungdomslagenheter-pa-lidingo/"},{"d":"2018-03-27","n":"Charlotte Lagerkrans ny redovisningsansvarig hos John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2018/charlotte-lagerkrans-ny-redovisningsansvarig-hos-john-mattson/"},{"d":"2018-03-13","n":"John Mattson ingår avtal med Serneke för ungdomsbostäder på Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2018/john-mattson-ingar-avtal-med-serneke-for-ungdomsbostader-pa-lidingo/"},{"d":"2018-01-09","n":"Startskott för uthyrning av Parkhusen Larsberg","u":"/press/pressmeddelanden/2018/startskott-for-uthyrning-av-parkhusen-larsberg/"},{"d":"2017-10-26","n":"John Mattson välkomnar tre nya medarbetare","u":"/press/pressmeddelanden/2017/john-mattson-valkomnar-tre-nya-medarbetare/"},{"d":"2017-06-14","n":"John Mattson förnyar sin profil","u":"/press/pressmeddelanden/2017/john-mattson-fornyar-sin-profil/"},{"d":"2017-02-23","n":"Nu börjar bygget av Parkhusen i Larsberg","u":"/press/pressmeddelanden/2017/nu-borjar-bygget-av-parkhusen-i-larsberg/"},{"d":"2017-02-20","n":"Monika Gröning ny förvaltare på John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2017/monika-groning-ny-forvaltare-pa-john-mattson/"},{"d":"2017-01-26","n":"Klartecken att starta planarbete för ungdomsbostäder i Larsberg","u":"/press/pressmeddelanden/2017/klartecken-att-starta-planarbete-for-ungdomsbostader-i-larsberg/"},{"d":"2016-11-02","n":"John Mattsons två nya bostadshus byggs av Reomti","u":"/press/pressmeddelanden/2016/john-mattsons-tva-nya-bostadshus-byggs-av-reomti/"},{"d":"2016-10-19","n":"John Mattson Fastighets AB stärker projektavdelningen inför nybyggnation","u":"/press/pressmeddelanden/2016/john-mattson-fastighets-ab-starker-projektavdelningen-infor-nybyggnation/"},{"d":"2016-09-21","n":"John Mattsons vd i diskussion om offentlig konst under Business Arena 2016","u":"/press/pressmeddelanden/2016/john-mattsons-vd-i-diskussion-om-offentlig-konst-under-business-arena-2016/"},{"d":"2016-05-12","n":"Anna Sander, WSP, väljs in i John Mattsons styrelse","u":"/press/pressmeddelanden/2016/anna-sander-wsp-valjs-in-i-john-mattsons-styrelse/"},{"d":"2016-04-26","n":"Fastighetsägarens bestämmanderätt utesluter inte lyhördhet för hyresgästen","u":"/press/pressmeddelanden/2016/fastighetsagarens-bestammanderatt-utesluter-inte-lyhordhet-for-hyresgasten/"},{"d":"2016-04-20","n":"John Mattson inviger offentlig konst i bostadshus i Dalénum","u":"/press/pressmeddelanden/2016/john-mattson-inviger-offentlig-konst-i-bostadshus-i-dalenum/"},{"d":"2016-04-12","n":"Anna Bellander ny kommunikationschef på John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2016/anna-bellander-ny-kommunikationschef-pa-john-mattson/"},{"d":"2015-11-18","n":"John Mattson tillträder 146 hyresrätter i Dalénum, Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2015/john-mattson-tilltrader-146-hyresratter-i-dalenum-lidingo/"},{"d":"2015-09-15","n":"Flyktingkatastrofen – John Mattson skänker 250 000 kronor till Röda Korset","u":"/press/pressmeddelanden/2015/flyktingkatastrofen--john-mattson-skanker-250-000-kronor-till-roda-korset/"},{"d":"2015-09-14","n":"Christer Olofsson ny styrelseledamot i John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2015/christer-olofsson-ny-styrelseledamot-i-john-mattson/"},{"d":"2014-10-21","n":"Anders Nylander ny styrelseordförande i John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2014/anders-nylander-ny-styrelseordforande-i-john-mattson/"},{"d":"2014-09-24","n":"Maria Sidén blir ny ekonomi- och finanschef i John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2014/maria-siden-blir-ny-ekonomi--och-finanschef-i-john-mattson/"},{"d":"2014-09-09","n":"John Mattsons årsredovisning nominerad till Svenska Designpriset","u":"/press/pressmeddelanden/2014/john-mattsons-arsredovisning-nominerad-till-svenska-designpriset/"},{"d":"2014-07-03","n":"John Mattson förmedlar nya hyreslägenheter i Dalénum på Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2014/john-mattson-formedlar-nya-hyreslagenheter-i-dalenum-pa-lidingo/"},{"d":"2013-06-19","n":"Första spadtag för 146 nya hyresrätter på Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2013/forsta-spadtag-for-146-nya-hyresratter-pa-lidingo/"},{"d":"2012-12-21","n":"John Mattson förvärvar hyresrätter av JM i Dalénum på Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2012/john-mattson-forvarvar-hyresratter-av-jm-i-dalenum-pa-lidingo/"},{"d":"2012-10-18","n":"John Mattson Fastighets AB hyr ut till Restaurang och Pizzeria Toscana i Larsberg centrum, Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2012/john-mattson-fastighets-ab-hyr-ut-till-restaurang-och-pizzeria-toscana-i-larsberg-centrum-lidingo/"},{"d":"2012-10-01","n":"John Mattson Fastighets AB välkomnar Sportlife och NaturligtVis Hälsocenter till Larsberg centrum, Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2012/john-mattson-fastighets-ab-valkomnar-sportlife-och-naturligtvis-halsocenter-till-larsberg-centrum-lidingo/"},{"d":"2012-06-20","n":"Håkan Blixt ny styrelseledamot i John Mattsons styrelse","u":"/press/pressmeddelanden/2012/hakan-blixt-ny-styrelseledamot-i-john-mattsons-styrelse/"},{"d":"2012-06-01","n":"John Mattson anställer fastighetschef","u":"/press/pressmeddelanden/2012/john-mattson-anstaller-fastighetschef/"},{"d":"2012-03-14","n":"Christer Jansson förstärker John Mattsons styrelse","u":"/press/pressmeddelanden/2012/christer-jansson-forstarker-john-mattsons-styrelse/"},{"d":"2011-06-30","n":"Anrikt bageri och café öppnar i Larsberg","u":"/press/pressmeddelanden/2011/anrikt-bageri-och-cafe-oppnar-i-larsberg/"},{"d":"2011-02-03","n":"Apotek öppnar i Larsberg","u":"/press/pressmeddelanden/2011/apotek-oppnar-i-larsberg/"}]
Ladda ner Excel

Aktiedata

Symbol Joma
Valuta SEK
marknadsplats XSTO
Stängningspris NaN
Senaste pris
Årshögsta
Årslägsta
Symbol
Symbol
Symbol

Orderdjup

Köp Volym     Volym Sälj

Senaste avslut

Pris SEk Volym Köpare Säljare Tid

Vi tar ansvar för hanteringen av dina personuppgifter. Webbplatsen använder cookies och genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du användande av cookies. Du kan läsa mer om detta på sidan Cookies.