Aktien

JOMA Pris Senaste förändring Datum och tid Sälj Köp Högst Lägst Volym
SEK SEK (%)
Jämför
Volume, thousands
[{"d":"2024-02-02","n":"John Mattson bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2023 den 16 februari klockan 10.00","u":"/press/pressmeddelanden/2024/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-bokslutskommunike-2023-den-16-februari-klockan-10-00/"},{"d":"2024-02-14","n":"Gemensamma krafter ska öka tryggheten och trivseln i Rotebro","u":"/press/pressmeddelanden/2024/gemensamma-krafter-ska-oka-tryggheten-och-trivseln-i-rotebro/"},{"d":"2024-02-16","n":"Bokslutskommuniké 2023","u":"/press/pressmeddelanden/2024/bokslutskommunike-2023/"},{"d":"2024-03-11","n":"John Mattson bidrar till Slakthusområdets utveckling - hyr ut 2 600 kvadratmeter till välkända aktörer","u":"/press/pressmeddelanden/2024/john-mattson-bidrar-till-slakthusomradets-utveckling--hyr-ut-2-600-kvadratmeter-till-valkanda-aktorer/"},{"d":"2024-03-19","n":"Kallelse till årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2024/kallelse-till-arsstamma-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2024-03-22","n":"John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023","u":"/press/pressmeddelanden/2024/john-mattsons-ars-och-hallbarhetsredovisning-2023/"},{"d":"2024-04-10","n":"John Mattson säljer fastighet i Alvik","u":"/press/pressmeddelanden/2024/john-mattson-saljer-fastighet-i-alvik/"},{"d":"2024-04-11","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsrapporten Q1 2024 den 25 april klockan 11.00","u":"/press/pressmeddelanden/2024/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsrapporten-q1-2024-den-25-april-klockan-11-00/"},{"d":"2024-04-18","n":"Kommuniké från årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2024/kommunike-fran-arsstamma-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2024-04-25","n":"Delårsrapport januari – mars 2024","u":"/press/pressmeddelanden/2024/delarsrapport-januari-mars-2024/"},{"d":"2023-02-08","n":"John Mattson bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2022 den 22 februari klockan 10.00","u":"/press/pressmeddelanden/2023/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-bokslutskommunike-2022-den-22-februari-klockan-1000/"},{"d":"2023-02-22","n":"Bokslutskommuniké 2022","u":"/press/pressmeddelanden/2023/bokslutskommunike-2022/"},{"d":"2023-03-13","n":"John Mattson tecknar hållbarhetslänkat lån","u":"/press/pressmeddelanden/2023/john-mattson-tecknar-hallbarhetslankat-lan/"},{"d":"2023-03-17","n":"Kallelse till årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2023/kallelse-till-arsstamma-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2023-03-28","n":"John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2022","u":"/press/pressmeddelanden/2023/john-mattsons-ars--och-hallbarhetsredovisning-2022/"},{"d":"2023-04-12","n":"Mattias Lundström lämnar som CFO för John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2023/mattias-lundstrom-lamnar-som-cfo-for-john-mattson/"},{"d":"2023-04-21","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsrapporten Q1 2023 den 5 maj klockan 10.00","u":"/press/pressmeddelanden/2023/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsrapporten-q1-2023-den-5-maj-klockan-1000/"},{"d":"2023-04-21","n":"Kommuniké från årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2023/kommunike-fran-arsstamma-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2023-05-05","n":"Delårsrapport januari – mars 2023","u":"/press/pressmeddelanden/2023/delarsrapport-januari--mars-2023/"},{"d":"2023-05-30","n":"Utomhusbio på Lidingö genomförs för sjätte året","u":"/press/pressmeddelanden/2023/utomhusbio-pa-lidingo-genomfors-for-sjatte-aret/"},{"d":"2023-05-31","n":"John Mattson säljer fastighet på Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2023/john-mattson-saljer-fastighet-pa-lidingo/"},{"d":"2023-08-03","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsrapporten Q2 2023 den 17 augusti klockan 10.00","u":"/press/pressmeddelanden/2023/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsrapporten-q2-2023-den-17-augusti-klockan-1000/"},{"d":"2023-08-17","n":"Delårsrapport januari – juni 2023","u":"/press/pressmeddelanden/2023/delarsrapport-januari--juni-2023/"},{"d":"2023-09-29","n":"John Mattson utser ny CFO","u":"/press/pressmeddelanden/2023/john-mattson-utser-ny-cfo/"},{"d":"2023-10-09","n":"John Mattson säljer fastighet i Högdalen","u":"/press/pressmeddelanden/2023/john-mattson-saljer-fastighet-i-hogdalen/"},{"d":"2023-10-18","n":"Styrelsen för John Mattson har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1 250 miljoner kronor för att stärka sin finansiella ställning och möjliggöra värdeskapande investeringar","u":"/press/pressmeddelanden/2023/styrelsen-for-john-mattson-har-beslutat-om-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-cirka-1-250-miljoner-kronor-for-att-starka-sin-finansiella-stallning-och-mojliggora-vardeskapande-investeringar/"},{"d":"2023-10-18","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2023/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2023-10-26","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsrapporten Q3 2023 den 9 november klockan 10.00","u":"/press/pressmeddelanden/2023/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsrapporten-q3-2023-den-9-november-klockan-1000/"},{"d":"2023-10-27","n":"John Mattson säljer fastighet i centrala Stockholm","u":"/press/pressmeddelanden/2023/john-mattson-saljer-fastighet-i-centrala-stockholm/"},{"d":"2023-11-09","n":"Delårsrapport januari – september 2023","u":"/press/pressmeddelanden/2023/delarsrapport-januari--september-2023/"},{"d":"2023-11-15","n":"John Mattson offentliggör villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 1 251 miljoner kronor","u":"/press/pressmeddelanden/2023/john-mattson-offentliggor-villkor-for-den-fullt-garanterade-foretradesemissionen-om-cirka-1-251-miljoner-kronor/"},{"d":"2023-11-21","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2023/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2023-11-22","n":"John Mattson offentliggör prospekt avseende den fullt garanterade företrädesemissionen","u":"/press/pressmeddelanden/2023/john-mattson-offentliggor-prospekt-avseende-den-fullt-garanterade-foretradesemissionen/"},{"d":"2023-12-12","n":"John Mattson offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen","u":"/press/pressmeddelanden/2023/john-mattson-offentliggor-preliminart-utfall-i-foretradesemissionen/"},{"d":"2023-12-14","n":"John Mattson offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen","u":"/press/pressmeddelanden/2023/john-mattson-offentliggor-slutligt-utfall-i-foretradesemissionen/"},{"d":"2023-12-29","n":"Ändring av antalet aktier och röster i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2023/andring-av-antalet-aktier-och-roster-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2022-02-01","n":"John Mattson tillträder fastigheter vid Gullmarsplan och genomför apportemission","u":"/press/pressmeddelanden/2022/john-mattson-tilltrader-fastigheter-vid-gullmarsplan-och-genomfor-apportemission/"},{"d":"2022-02-09","n":"John Mattson bjuder in till presentation av bokslutskommuniké för 2021, den 23 februari kl. 11.00","u":"/press/pressmeddelanden/2022/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-bokslutskommunike-for-2021-den-23-februari-kl-1100/"},{"d":"2022-02-09","n":"John Mattson utser Mattias Lundström till ny CFO","u":"/press/pressmeddelanden/2022/john-mattson-utser-mattias-lundstrom-till-ny-cfo/"},{"d":"2022-02-23","n":"Bokslutskommuniké 2021","u":"/press/pressmeddelanden/2022/bokslutskommunike-2021/"},{"d":"2022-02-28","n":"Förändring av antal aktier och röster i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2022/forandring-av-antal-aktier-och-roster-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2022-03-18","n":"Kallelse till årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2022/kallelse-till-arsstamma-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2022-03-24","n":"John Mattsons årsredovisning för 2021 publicerad","u":"/press/pressmeddelanden/2022/john-mattsons-arsredovisning-for-2021-publicerad/"},{"d":"2022-04-21","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsrapporten Q1 2022 den 5 maj 2022 kl. 10.00","u":"/press/pressmeddelanden/2022/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsrapporten-q1-2022-den-5-maj-2022-kl-1000/"},{"d":"2022-04-21","n":"Kommuniké från årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2022/kommunike-fran-arsstamma-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2022-04-25","n":"Populära utomhusbion på Lidingö tillbaka igen –nu med fler filmer för alla åldrar","u":"/press/pressmeddelanden/2022/populara-utomhusbion-pa-lidingo-tillbaka-igen-nu-med-fler-filmer-for-alla-aldrar/"},{"d":"2022-05-05","n":"Delårsrapport januari – mars 2022","u":"/press/pressmeddelanden/2022/delarsrapport-januari--mars-2022/"},{"d":"2022-05-05","n":"John Mattson genomför apportemission som del av betalning för förvärv av fastigheter vid Gullmarsplan","u":"/press/pressmeddelanden/2022/john-mattson-genomfor-apportemission-som-del-av-betalning-for-forvarv-av-fastigheter-vid-gullmarsplan/"},{"d":"2022-05-31","n":"Förändring av antal aktier och röster i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2022/forandring-av-antal-aktier-och-roster-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ-2022-05-31/"},{"d":"2022-06-15","n":"John Mattson säljer två fastigheter i centrala Stockholm","u":"/press/pressmeddelanden/2022/john-mattson-saljer-tva-fastigheter-i-centrala-stockholm/"},{"d":"2022-06-30","n":"John Mattson säljer fastighet på Östermalm","u":"/press/pressmeddelanden/2022/john-mattson-saljer-fastighet-pa-ostermalm/"},{"d":"2022-06-30","n":"John Mattson antar nya långsiktiga hållbarhetsmål","u":"/press/pressmeddelanden/2022/john-mattson-antar-nya-langsiktiga-hallbarhetsmal/"},{"d":"2022-08-04","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsrapporten Q2 2022 den 18 augusti 2022 kl. 11.00","u":"/press/pressmeddelanden/2022/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsrapporten-q2-2022-den-18-augusti-2022-kl-1100/"},{"d":"2022-08-18","n":"Delårsrapport januari – juni 2022","u":"/press/pressmeddelanden/2022/delarsrapport-januari--juni-2022/"},{"d":"2022-10-20","n":"John Mattson fortsätter konsolidering - planerar omorganisation och kostnadsbesparingar","u":"/press/pressmeddelanden/2022/john-mattson-fortsatter-konsolidering---planerar-omorganisation-och-kostnadsbesparingar/"},{"d":"2022-10-27","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsrapporten Q3 2022 den 10 november kl. 10.00","u":"/press/pressmeddelanden/2022/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsrapporten-q3-2022-den-10-november-kl-1000/"},{"d":"2022-11-10","n":"Delårsrapport januari – september 2022","u":"/press/pressmeddelanden/2022/delarsrapport-januari--september-2022/"},{"d":"2022-11-14","n":"John Mattson säljer fastigheter på Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2022/john-mattson-saljer-fastigheter-pa-lidingo/"},{"d":"2022-12-05","n":"Förändringar i John Mattsons bolagsledning","u":"/press/pressmeddelanden/2022/forandringar-i-john-mattsons-bolagsledning/"},{"d":"2021-08-19","n":"Delårsrapport januari - juni 2021","u":"/press/pressmeddelanden/2021/delarsrapport-januari---juni-2021/"},{"d":"2021-09-23","n":"Maria Sidén slutar som ekonomi- och finanschef för John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2021/maria-siden-slutar-som-ekonomi--och-finanschef-for-john-mattson/"},{"d":"2021-09-30","n":"Förändring av antal aktier och röster i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2021/forandring-av-antal-aktier-och-roster-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ-2021-09-30/"},{"d":"2021-10-28","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsrapporten Q3 2021 den 11 november 2021 kl. 10.00","u":"/press/pressmeddelanden/2021/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsrapporten-q3-2021-den-11-november-2021-kl-1000/"},{"d":"2021-11-11","n":"Delårsrapport januari – september 2021","u":"/press/pressmeddelanden/2021/delarsrapport-januari--september-2021/"},{"d":"2021-11-12","n":"John Mattson förvärvar fastigheter vid Gullmarsplan","u":"/press/pressmeddelanden/2021/john-mattson-forvarvar-fastigheter-vid-gullmarsplan/"},{"d":"2021-08-17","n":"John Mattson förvärvar ytterligare aktier i HEFAB och EFIB – blir majoritetsägare i båda bolagen","u":"/press/pressmeddelanden/2021/john-mattson-forvarvar-ytterligare-aktier-i-hefab-och-efib--blir-majoritetsagare-i-bada-bolagen/"},{"d":"2021-08-05","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsrapporten Q2 2021 den 19 augusti 2021 kl. 10.00","u":"/press/pressmeddelanden/2021/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsrapporten-q2-2021-den-19-augusti-2021-kl-1000/"},{"d":"2021-01-18","n":"John Mattson tar elbilstjänsten Aimo till Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2021/john-mattson-tar-elbilstjansten-aimo-till-lidingo/"},{"d":"2021-02-03","n":"Ingela Lindh föreslås till John Mattsons styrelse","u":"/press/pressmeddelanden/2021/ingela-lindh-foreslas-till-john-mattsons-styrelse/"},{"d":"2021-02-10","n":"John Mattson bjuder in till presentation av bokslutskommuniké för 2020, den 24 februari kl. 10.00","u":"/press/pressmeddelanden/2021/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-bokslutskommunike-for-2020-den-24-februari-kl-1000/"},{"d":"2021-02-23","n":"Siv Malmgren slutar som vd för John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2021/siv-malmgren-slutar-som-vd-for-john-mattson/"},{"d":"2021-02-24","n":"Bokslutskommuniké 2020","u":"/press/pressmeddelanden/2021/bokslutskommunike-2020/"},{"d":"2021-03-19","n":"KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JOHN MATTSON FASTIGHETSFÖRETAGEN AB (PUBL)","u":"/press/pressmeddelanden/2021/kallelse-till-arsstamma-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2021-03-22","n":"John Mattson utökar i Slakthusområdet","u":"/press/pressmeddelanden/2021/john-mattson-utokar-i-slakthusomradet/"},{"d":"2021-03-24","n":"John Mattsons årsredovisning för 2020 publicerad","u":"/press/pressmeddelanden/2021/john-mattsons-arsredovisning-for-2020-publicerad/"},{"d":"2021-04-09","n":"John Mattson förvärvar fastighet i Nacka","u":"/press/pressmeddelanden/2021/john-mattson-forvarvar-fastighet-i-nacka/"},{"d":"2021-04-22","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsrapporten Q1 2021 den 6 maj 2021 kl. 10.00","u":"/press/pressmeddelanden/2021/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsrapporten-q1-2021-den-6-maj-2021-kl-1000/"},{"d":"2021-04-22","n":"Kommuniké från årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2021/kommunike-fran-arsstamma-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2021-05-06","n":"Delårsrapport januari-mars 2021","u":"/press/pressmeddelanden/2021/delarsrapport-januari-mars-2021/"},{"d":"2021-05-07","n":"John Mattson förvärvar ytterligare 456 lägenheter i Sollentuna kommun","u":"/press/pressmeddelanden/2021/john-mattson-forvarvar-ytterligare-456-lagenheter-i-sollentuna-kommun/"},{"d":"2021-05-18","n":"Populär utomhusbio satsar på återkomst i sommar","u":"/press/pressmeddelanden/2021/popular-utomhusbio-satsar-pa-aterkomst-i-sommar/"},{"d":"2021-05-24","n":"John Mattson förvärvar aktier i HEFAB och EFIB","u":"/press/pressmeddelanden/2021/john-mattson-forvarvar-aktier-i-hefab-och-efib/"},{"d":"2021-06-08","n":"John Mattson förvärvar bostadsprojekt i Upplands Väsby - Stockholms första utan krav på parkeringsplatser","u":"/press/pressmeddelanden/2021/john-mattson-forvarvar-bostadsprojekt-i-upplands-vasby---stockholms-forsta-utan-krav-pa-parkeringsplatser/"},{"d":"2021-07-06","n":"John Mattson förvärvar ytterligare andelar i EFIB samt genomför apportemission som en del av betalning för förvärv av aktier i EFIB","u":"/press/pressmeddelanden/2021/john-mattson-forvarvar-ytterligare-andelar-i-efib-samt-genomfor-apportemission-som-en-del-av-betalning-for-forvarv-av-aktier-i-efib/"},{"d":"2021-07-09","n":"Per Nilsson blir ny vd för John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2021/per-nilsson-blir-ny-vd-for-john-mattson/"},{"d":"2021-07-30","n":"Förändring av antal aktier och röster i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2021/forandring-av-antal-aktier-och-roster-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2020-04-23","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsperioden januari-mars 2020 den 7 maj 2020","u":"/press/pressmeddelanden/2020/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsperioden-januari-mars-2020-den-7-maj-2020/"},{"d":"2020-02-05","n":"John Mattson bjuder in till presentation av bokslutskommuniké för 2019","u":"/press/pressmeddelanden/2020/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-bokslutskommunike-for-2019/"},{"d":"2020-05-07","n":"Delårsrapport januari-mars 2020 Tillväxt i förvaltningsresultatet","u":"/press/pressmeddelanden/2020/delarsrapport-januari-mars-2020-tillvaxt-i-forvaltningsresultatet/"},{"d":"2020-02-19","n":"Bokslutskommuniké 2019","u":"/press/pressmeddelanden/2020/bokslutskommunike-2019/"},{"d":"2020-04-20","n":"Förändring i John Mattsons koncernledning","u":"/press/pressmeddelanden/2020/forandring-i-john-mattsons-koncernledning/"},{"d":"2020-10-22","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsperioden januari-september 2020 den 5 november 2020 kl. 10.00","u":"/press/pressmeddelanden/2020/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsperioden-januari-september-2020-den-5-november-2020-kl-1000/"},{"d":"2020-04-21","n":"Kommuniké från årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2020/kommunike-fran-arsstamma-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2020-04-06","n":"Försiktighetsåtgärder vid John Mattsons årsstämma med anledning av Covid-19","u":"/press/pressmeddelanden/2020/forsiktighetsatgarder-vid-john-mattsons-arsstamma-med-anledning-av-covid-19/"},{"d":"2020-11-05","n":"Delårsrapport januari-september 2020","u":"/press/pressmeddelanden/2020/delarsrapport-januari-september-2020/"},{"d":"2020-08-06","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsperioden januari-juni 2020 den 20 augusti 2020","u":"/press/pressmeddelanden/2020/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsperioden-januari-juni-2020-den-20-augusti-2020/"},{"d":"2020-05-14","n":"John Mattson förvärvar tomträtter i Slakthusområdet","u":"/press/pressmeddelanden/2020/john-mattson-forvarvar-tomtratter-i-slakthusomradet/"},{"d":"2020-03-18","n":"Kallelse till årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2020/kallelse-till-arsstamma-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2020-03-25","n":"John Mattsons årsredovisning för 2019","u":"/press/pressmeddelanden/2020/john-mattsons-arsredovisning-for-2019/"},{"d":"2020-08-20","n":"Delårsrapport januari-juni 2020","u":"/press/pressmeddelanden/2020/delarsrapport-januari-juni-2020/"},{"d":"2020-12-17","n":"Anna Sander avgår som styrelseledamot i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)","u":"/press/pressmeddelanden/2020/anna-sander-avgar-som-styrelseledamot-i-john-mattson-fastighetsforetagen-ab-publ/"},{"d":"2019-12-20","n":"Förändringar i John Mattsons koncernledning","u":"/press/pressmeddelanden/2019/forandringar-i-john-mattsons-koncernledning/"},{"d":"2019-12-19","n":"John Mattson förvärvar 541 lägenheter i Sollentuna kommun","u":"/press/pressmeddelanden/2019/john-mattson-forvarvar-541-lagenheter-i-sollentuna-kommun/"},{"d":"2019-12-10","n":"Anders Nylander avböjer omval som styrelseordförande i John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2019/anders-nylander-avbojer-omval-som-styrelseordforande-i-john-mattson/"},{"d":"2019-11-07","n":"Delårsrapport januari-september 2019","u":"/press/pressmeddelanden/2019/delarsrapport-januari-september-2019/"},{"d":"2019-10-24","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsperioden januari-september 2019 den 7 november 2019","u":"/press/pressmeddelanden/2019/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsperioden-januari-september-2019-den-7-november-2019/"},{"d":"2019-10-21","n":"Valberedning 2020","u":"/press/pressmeddelanden/2019/valberedning-2020/"},{"d":"2019-10-07","n":"Inflyttning i U25","u":"/press/pressmeddelanden/2019/inflyttning-i-u25/"},{"d":"2019-08-23","n":"Delårsrapport januari-juni 2019","u":"/press/pressmeddelanden/2019/delarsrapport-januari-juni-2019/"},{"d":"2019-08-15","n":"John Mattson bjuder in till presentation av delårsperioden januari-juni 2019 den 23 augusti 2019","u":"/press/pressmeddelanden/2019/john-mattson-bjuder-in-till-presentation-av-delarsperioden-januari-juni-2019-den-23-augusti-2019/"},{"d":"2019-06-12","n":"Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod","u":"/press/pressmeddelanden/2019/utnyttjande-av-overtilldelningsoption-och-avslutande-av-stabiliseringsperiod/"},{"d":"2019-06-05","n":"Första dag för handel av aktier i John Mattson på Nasdaq Stockholm","u":"/press/pressmeddelanden/2019/forsta-dag-for-handel-av-aktier-i-john-mattson-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2019-05-22","n":"John Mattson offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm","u":"/press/pressmeddelanden/2019/john-mattson-offentliggor-prospekt-i-samband-med-borsintroduktionen-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2019-03-27","n":"John Mattson utreder förutsättning för börsnotering","u":"/press/pressmeddelanden/2019/john-mattson-utreder-forutsattning-for-borsnotering/"},{"d":"2018-09-10","n":"John Mattson bjuder in till basketturnering i Larsberg","u":"/press/pressmeddelanden/2018/john-mattson-bjuder-in-till-basketturnering-i-larsberg/"},{"d":"2018-08-13","n":"Utomhusbio i Larsberg är tillbaka – John Mattsons bjuder på sommarens filmevent","u":"/press/pressmeddelanden/2018/utomhusbio-i-larsberg-ar-tillbaka--john-mattsons-bjuder-pa-sommarens-filmevent/"},{"d":"2018-07-02","n":"John Mattson utökar sitt fastighetsbestånd på Lidingö och Tagehus blir delägare i John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2018/john-mattson-utokar-sitt-fastighetsbestand-pa-lidingo-och-tagehus-blir-delagare-i-john-mattson/"},{"d":"2018-06-13","n":"John Mattson startar bygget av ungdomsbostäder på Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2018/john-mattson-startar-bygget-av-ungdomsbostader-pa-lidingo/"},{"d":"2018-05-16","n":"John Mattson om 2017 - ett händelserikt år med fokus på tillväxt","u":"/press/pressmeddelanden/2018/john-mattson-om-2017---ett-handelserikt-ar-med-fokus-pa-tillvaxt/"},{"d":"2018-04-27","n":"Bygglov för ungdomslägenheter på Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2018/bygglov-for-ungdomslagenheter-pa-lidingo/"},{"d":"2018-03-27","n":"Charlotte Lagerkrans ny redovisningsansvarig hos John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2018/charlotte-lagerkrans-ny-redovisningsansvarig-hos-john-mattson/"},{"d":"2018-03-13","n":"John Mattson ingår avtal med Serneke för ungdomsbostäder på Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2018/john-mattson-ingar-avtal-med-serneke-for-ungdomsbostader-pa-lidingo/"},{"d":"2018-01-09","n":"Startskott för uthyrning av Parkhusen Larsberg","u":"/press/pressmeddelanden/2018/startskott-for-uthyrning-av-parkhusen-larsberg/"},{"d":"2017-10-26","n":"John Mattson välkomnar tre nya medarbetare","u":"/press/pressmeddelanden/2017/john-mattson-valkomnar-tre-nya-medarbetare/"},{"d":"2017-06-14","n":"John Mattson förnyar sin profil","u":"/press/pressmeddelanden/2017/john-mattson-fornyar-sin-profil/"},{"d":"2017-02-23","n":"Nu börjar bygget av Parkhusen i Larsberg","u":"/press/pressmeddelanden/2017/nu-borjar-bygget-av-parkhusen-i-larsberg/"},{"d":"2017-02-20","n":"Monika Gröning ny förvaltare på John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2017/monika-groning-ny-forvaltare-pa-john-mattson/"},{"d":"2017-01-26","n":"Klartecken att starta planarbete för ungdomsbostäder i Larsberg","u":"/press/pressmeddelanden/2017/klartecken-att-starta-planarbete-for-ungdomsbostader-i-larsberg/"},{"d":"2016-11-02","n":"John Mattsons två nya bostadshus byggs av Reomti","u":"/press/pressmeddelanden/2016/john-mattsons-tva-nya-bostadshus-byggs-av-reomti/"},{"d":"2016-10-19","n":"John Mattson Fastighets AB stärker projektavdelningen inför nybyggnation","u":"/press/pressmeddelanden/2016/john-mattson-fastighets-ab-starker-projektavdelningen-infor-nybyggnation/"},{"d":"2016-09-21","n":"John Mattsons vd i diskussion om offentlig konst under Business Arena 2016","u":"/press/pressmeddelanden/2016/john-mattsons-vd-i-diskussion-om-offentlig-konst-under-business-arena-2016/"},{"d":"2016-05-12","n":"Anna Sander, WSP, väljs in i John Mattsons styrelse","u":"/press/pressmeddelanden/2016/anna-sander-wsp-valjs-in-i-john-mattsons-styrelse/"},{"d":"2016-04-26","n":"Fastighetsägarens bestämmanderätt utesluter inte lyhördhet för hyresgästen","u":"/press/pressmeddelanden/2016/fastighetsagarens-bestammanderatt-utesluter-inte-lyhordhet-for-hyresgasten/"},{"d":"2016-04-20","n":"John Mattson inviger offentlig konst i bostadshus i Dalénum","u":"/press/pressmeddelanden/2016/john-mattson-inviger-offentlig-konst-i-bostadshus-i-dalenum/"},{"d":"2016-04-12","n":"Anna Bellander ny kommunikationschef på John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2016/anna-bellander-ny-kommunikationschef-pa-john-mattson/"},{"d":"2015-11-18","n":"John Mattson tillträder 146 hyresrätter i Dalénum, Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2015/john-mattson-tilltrader-146-hyresratter-i-dalenum-lidingo/"},{"d":"2015-09-15","n":"Flyktingkatastrofen – John Mattson skänker 250 000 kronor till Röda Korset","u":"/press/pressmeddelanden/2015/flyktingkatastrofen--john-mattson-skanker-250-000-kronor-till-roda-korset/"},{"d":"2015-09-14","n":"Christer Olofsson ny styrelseledamot i John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2015/christer-olofsson-ny-styrelseledamot-i-john-mattson/"},{"d":"2014-10-21","n":"Anders Nylander ny styrelseordförande i John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2014/anders-nylander-ny-styrelseordforande-i-john-mattson/"},{"d":"2014-09-24","n":"Maria Sidén blir ny ekonomi- och finanschef i John Mattson","u":"/press/pressmeddelanden/2014/maria-siden-blir-ny-ekonomi--och-finanschef-i-john-mattson/"},{"d":"2014-09-09","n":"John Mattsons årsredovisning nominerad till Svenska Designpriset","u":"/press/pressmeddelanden/2014/john-mattsons-arsredovisning-nominerad-till-svenska-designpriset/"},{"d":"2014-07-03","n":"John Mattson förmedlar nya hyreslägenheter i Dalénum på Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2014/john-mattson-formedlar-nya-hyreslagenheter-i-dalenum-pa-lidingo/"},{"d":"2013-06-19","n":"Första spadtag för 146 nya hyresrätter på Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2013/forsta-spadtag-for-146-nya-hyresratter-pa-lidingo/"},{"d":"2012-12-21","n":"John Mattson förvärvar hyresrätter av JM i Dalénum på Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2012/john-mattson-forvarvar-hyresratter-av-jm-i-dalenum-pa-lidingo/"},{"d":"2012-10-18","n":"John Mattson Fastighets AB hyr ut till Restaurang och Pizzeria Toscana i Larsberg centrum, Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2012/john-mattson-fastighets-ab-hyr-ut-till-restaurang-och-pizzeria-toscana-i-larsberg-centrum-lidingo/"},{"d":"2012-10-01","n":"John Mattson Fastighets AB välkomnar Sportlife och NaturligtVis Hälsocenter till Larsberg centrum, Lidingö","u":"/press/pressmeddelanden/2012/john-mattson-fastighets-ab-valkomnar-sportlife-och-naturligtvis-halsocenter-till-larsberg-centrum-lidingo/"},{"d":"2012-06-20","n":"Håkan Blixt ny styrelseledamot i John Mattsons styrelse","u":"/press/pressmeddelanden/2012/hakan-blixt-ny-styrelseledamot-i-john-mattsons-styrelse/"},{"d":"2012-06-01","n":"John Mattson anställer fastighetschef","u":"/press/pressmeddelanden/2012/john-mattson-anstaller-fastighetschef/"},{"d":"2012-03-14","n":"Christer Jansson förstärker John Mattsons styrelse","u":"/press/pressmeddelanden/2012/christer-jansson-forstarker-john-mattsons-styrelse/"},{"d":"2011-06-30","n":"Anrikt bageri och café öppnar i Larsberg","u":"/press/pressmeddelanden/2011/anrikt-bageri-och-cafe-oppnar-i-larsberg/"},{"d":"2011-02-03","n":"Apotek öppnar i Larsberg","u":"/press/pressmeddelanden/2011/apotek-oppnar-i-larsberg/"}]
Ladda ner Excel

Aktiedata

Symbol Joma
Valuta SEK
marknadsplats XSTO
Stängningspris NaN
Senaste pris
Årshögsta
Årslägsta
Symbol
Symbol
Symbol

Orderdjup

Köp Volym     Volym Sälj

Senaste avslut

Pris SEk Volym Köpare Säljare Tid