john-mattson-ekporten-flygbild2018-header-640x314 (1)

Affärsmodell & strategi

John Mattsons affärsmodell utgår ifrån att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostadsfastigheter. Allt sedan avyttringen av kommersiella fastigheter 2008 har vi arbetat utefter samma modell.

I syfte att nå uppsatta finansiella mål har vi definierat ett antal strategier som alla har sin utgångspunkt i affärsidé och affärsmodell. Därutöver har bolaget en finansieringsstrategi för att säkerställa tillräcklig tillgång till kapital för att nå uppsatta mål.

John Mattsons strategi för att uppnå de finansiella målen baseras på följande fyra hörnstenar:

  • Förvaltning av fastigheter genom helhet och närhet
  • Förädling av fastigheter genom uppgradering och konvertering
  • Förtätning på egen mark och i nära anslutning till befintliga fastigheter
  • Förvärv av fastigheter med utvecklingspotential i goda marknadslägen i Stockholmsregionen
Mari Edberg
Kommunikationschef
+46 730 84 53 52

Vi tar ansvar för hanteringen av dina personuppgifter. Webbplatsen använder cookies och genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du användande av cookies. Du kan läsa mer om detta på sidan Cookies.