john-mattson-ekporten-flygbild2018-header-640x314 (1)

Affärsmodell & strategi

John Mattsons affärsmodell utgår ifrån att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostadsfastigheter. 

I syfte att nå uppsatta finansiella mål har vi definierat ett antal strategier som alla har sin utgångspunkt i affärsidé och affärsmodell. Därutöver har bolaget en finansieringsstrategi för att säkerställa tillräcklig tillgång till kapital för att nå uppsatta mål. 

John Mattsons strategi för att uppnå de finansiella målen baseras på fyra hörnstenar där hållbarhetsarbetet integreras i varje del:

  • Förvaltning av fastigheter genom helhet och närhet
  • Förädling av fastigheter genom uppgradering och konvertering
  • Förtätning på egen mark och i nära anslutning till befintliga fastigheter
  • Förvärv av fastigheter med utvecklingspotential i goda marknadslägen i Stockholmsregionen. Vi utvärderar även löpande sammansättningen av fastighetsbeståndet genom selektiva försäljningar.
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04