Ersättning

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs på årsstämma.

Vid årsstämman den 11 mars 2019 beslöts att styrelsearvoden ska utgå med 355 000 kronor till styrelsens ordförande och 155 000 kronor till övriga ledamöter. Utöver ovan utgår arvode till ordförande i revisions- och finansutskottet med 50 000 kronor och 25 000 kronor till övriga ledamöter. Ovan gäller för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

NamnBefattningTotal ersättning inkl. utskottsarbete
Anders Nylander*Ordförande380 000
Anna SanderLedamot155 000
Christer OlofssonLedamot155 000
Håkan Blixt*Ledamot180 000
Johan LjungbergLedamot155 000
Ulrika Danielsson**Ledamot205 000
* Ledamot i revisions- och finansutskottet
** Ordförande i revisions- och finansutskottet

Maria Sidén
Ekonomi- och finanschef
+46 703 37 66 36

Vi tar ansvar för hanteringen av dina personuppgifter. Webbplatsen använder cookies och genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du användande av cookies. Du kan läsa mer om detta på sidan Cookies.