Ersättning 

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs på årsstämma.

Vid årsstämman den 21 april 2023 beslöts att styrelsearvoden ska utgå med 395 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor till övriga ledamöter. Utöver ovan utgår arvode till ordförande i revisions- och finansutskottet med 50 000 kronor och 25 000 kronor till övriga ledamöter. Beslöts vidare att arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet med     
15 000 kronor till var och en av ledamöterna inklusive ordföranden. Ovan gäller för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

NamnBefattningTotal ersättning inkl. utskottsarbete
Per-Gunnar (P-G) Person*Ordförande435 000
Johan Ljungberg**Vice ordförande230 000
Christer OlofssonLedamot190 000
Håkan BlixtLedamot190 000
Ingela LindhLedamot190 000
Katarina Wallin**Ledamot230 000
Åsa Bergström***Ledamot240 000
* Ordförande i ersättningsutskottet,
ledamot i revisions- och finansutskottet
  
** Ledamot i ersättningsutskottet och i revisions- och finansutskottet
*** Ordförande i revisions- och finansutskottet, ledamot i ersättningsutskottet