Ersättning 

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs på årsstämma.

Vid årsstämman den 21 april 2020 beslöts att styrelsearvoden ska utgå med 375 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till övriga ledamöter. Utöver ovan utgår arvode till ordförande i revisions- och finansutskottet med 50 000 kronor och 25 000 kronor till övriga ledamöter. Beslöts vidare att arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet med 15 000 kronor till var och en av ledamöterna inklusive ordföranden. Ovan gäller för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

NamnBefattningTotal ersättning inkl. utskottsarbete
Johan Ljungberg*Ordförande440 000
Christer OlofssonLedamot175 000
Håkan Blixt**Ledamot215 000
Anna SanderLedamot175 000
Ulrika Danielsson***Ledamot240 000
* Ordförande i ersättningsutskottet,
ledamot i revisions- och finansutskottet
  
** Ledamot i ersättningsutskottet och i revisions- och finansutskottet
*** Ordförande i revisions- och finansutskottet, ledamot i ersättningsutskottet
Maria Sidén
Ekonomi- och finanschef
+46 703 37 66 36

Vi tar ansvar för hanteringen av dina personuppgifter. Webbplatsen använder cookies och genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du användande av cookies. Du kan läsa mer om detta på sidan Cookies.