John Mattsons historia

John Mattson (1915–1995) skapade det som fram till mitten av 1960-talet var ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag.

John Mattson föddes 1915 på Väddö i Roslagen som yngst av sex syskon. Efter folkskolan gick han som femtonåring till sjöss men återvände senare till hembygden. Via folkhögskola, militärtjänst och examen som byggnadsingenjör vid Tekniska skolan lade han tillsammans med sin bror Einar Mattsson grunden till det som 1945 blev John Mattson Byggnads AB. John tog snart över bolaget medan brodern Einar bildade sitt eget bolag, Einar Mattsson Byggnads AB.

Under John Mattsons ledning följde två decennier av stadig tillväxt för byggbolaget, som bland annat resulterade i välkända landmärken som Ella Gårds kedjehusområde i Täby, tredje och fjärde Hötorgsskrapan, Sergelgatan Ett, Wenner-Gren Center och Kolmårdens Djurpark.

1965 bestämde sig John Mattson för att sälja byggverksamheten (nuvarande JM AB) till Industrivärden och istället koncentrera verksamheten till förvaltning och utveckling av fastigheter. I det nya bolaget som fick namnet John Mattson Förvaltning AB ingick mark i Larsberg, ett antal bostadsfastigheter i Baggeby/Bodal och på Östermalm samt Sergelgatan Ett.

Larsberg byggs upp

Den exploateringsbara marken i Larsberg köpte John Mattson i mitten av 1950-talet. Larsberg var då en bergsknalle med orörd natur, ängsmark och obrukad jord. Under några få år med start från 1964 växte Larsberg fram utifrån byggherre John Mattsons vision om ett folkhemsområde, med bostäder, närcentrum, skolor och parkeringshus. Arkitekten Bengt Gate utformade såväl stadsplan som arkitektur, enligt tidens framtidsoptimism där bilen lyftes fram som möjliggörare av ett enklare vardagsliv. Larsberg uppfördes till en kostnad på 140 miljoner kronor och stod klart – i en första omgång – år 1970.

Förvärv och expansion

Namnbytet till John Mattson Fastighets AB skedde 1988, då byggmästaren fortfarande var styrelseordförande och Jan-Erik Lindstedt tog över som vd. Det nya fastighetsbolaget fortsatte att nå framgångar, huvudsakligen genom ytterligare förvärv och projektutveckling av befintliga och nya fastigheter. John Mattson avled 1995, 80 år gammal.

2008 genomgick John Mattson Fastighets AB en omfattande strukturförändring. Samtliga fastigheter i Stockholms innerstad avyttrades och företaget tog steget mot dagens mer renodlade bostadsfastighetsbolag på Lidingö. John Mattson är i dag Lidingös största fastighetsbolag med bestånd i Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum. Genom åren har företaget utvecklats och förändrats men aldrig övergivit den solida grund som verksamheten vilar på. Byggmästare John Mattsons tankar är lika aktuella i dag som när företaget grundades för drygt 50 år sedan.

2015 skulle byggmästare John Mattson ha fyllt 100 år. Att han är en legend i byggkretsar är inte bara ett resultat av hans framgångsrika verksamhet. För John Mattson var det också viktigt att ta en aktiv del i samhällsomvandlingen, vilket gjorde honom till en av de ledande i utformningen av Stockholm under 1960- och 70-talen.

Historisk översikt i urval

1944

John Mattson Byggnads AB bildas. Under de kommande två decennierna genomförs 113 projekt, framför allt i Stockholm.

1966

John Mattson Byggnads AB avyttras och verksamheten inriktas på fastighetsförvaltning genom John Mattson Förvaltning AB.

1970

Området Larsberg med 1 200 lägenheter fördelade på 20 fastigheter färdigställs.

1995

Byggmästare John Mattson avlider.

2008

Förtätning av Larsbergs centrum sker genom att 128 nya lägenheter byggs. Samma år avyttras även samtliga av koncernens kommersiella fastigheter och Kerstin Skarne blir ensam ägare.

2009

Malmstensskolan färdigställs och invigs av Kronprinsessan Victoria.

2011

ICA Kvantum Larsberg byggs.

2012

Uppgraderingen av Larsberg och Baggeby startar.

2015

146 nybyggda lägenheter i Dalénum tillträds.

2018

Förtätning av Larsberg med 80 lägenheter, Parkhusen.

Byggnationen av U25, 74 ungdomslägenheter i Larsberg påbörjas.

481 lägenheter i Käppala förvärvas från Tagehus. Johan Ljungberg, blir genom Tagehus Holding AB delägare och styrelseledamot.

2019

I januari 2019 var John Mattsons samtliga hus i Larsberg och Baggeby stambytta. Uppgraderingen, som pågick i cirka sex år, omfattar nära 1 300 lägenheter. I samband med stambytena uppgraderas även portar, gemensamma utrymmen och utemiljön runt husen.

Entreprenör för uppgraderingar och konverteringar i Käppala upphandlas, och arbetet inleds under årets tredje kvartal.

Den 5 juni börsintroduceras John Mattson Fastighetsföretagen AB på Nasdaq.

U25 färdigställs och ungdomar mellan 18 och 25 år flyttar in i de 74 lägenheterna under fjärde kvartalet.

Den 19 december sluter John Mattson avtal med Sollentunahem om förvärv av cirka 500 lägenheter i Rotsunda och Rotebro i Sollentuna.

2020

Den 4 maj tillträder John Mattson det nya beståndet i Sollentuna.

Den 14 maj tecknas avtal om att tillsammans med samarbetspartnern La Terre köpa tre tomträtter i det expansiva Slakthusområdet i Stockholms stad med tillträde i juli 2020.

2021

I februari meddelar Siv Malmgren styrelsen om att hon önskar lämna sitt uppdrag för att gå i pension efter 25 år i bolaget, varav de senaste 15 åren som vd.

I mars utökar John Mattson sin närvaro i Slakthusområdet i Stockholm efter att ha erhållit en markanvisning från Stockholms stad på en tomträtt.

Kontorsfastighet i Finnboda i Nacka kommun om 1 400 kvadratmeter samt
byggrätt för bostäder förvärvas och tillträds den 9 april.

Den 7 maj tecknas avtal om förvärv av 456 lägenheter samt kommersiella lokaler i Häggvik och Tureberg i Sollentuna kommun. 

Den 24 maj tecknas avtal om förvärv av 24 procent av aktierna i EFIB Aktiebolag och 32 procent av aktierna i HEFAB Fastighets AB.

Ett pågående bostadsprojekt i Vilunda i Upplands Väsby kommun med 73
hyreslägenheter förvärvas och tillträds i juni.

I juli förvärvar John Mattson ytterligare andelar i EFIB samt genomför apportemission som en del av betalning för förvärv av aktier i EFIB.

Den 17 augusti förvärvar John Mattson ytterligare andelar i EFIB och HIFAB och kontrollerar därmed 99 respektive 95 procent av de båda bolagen.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023