Ägarförteckning

I tabellen framgår aktieägare med tre procent eller fler av John Mattsons aktier per den 30 september 2021. 

Maria Sidén
Ekonomi- och finanschef
+46 703 37 66 36