Ägarförteckning

Ägarförteckning per 31 mars 2021. I tabellen nedan presenteras de ägare som äger 3 procent eller mer av aktierna i John Mattson samt övriga ägare.

 Antal aktier Ägarandel 
AB Borudan Ett
12 277 05536,46 %
Tagehus Holding AB4 336 698 12,88 % 
Carnegie Fonder2 792 6098,29 % 
Första AP-fonden2 660 3267,90 % 
Länsförsäkringar Fonder2 315 1186,88 % 
Fidelity Investments (FMR)1 687 6425,01 % 
Prior & Nilsson Fonder1 433 5394,26 % 
Övriga ägare6 167 04518,32 % 
Summa33 670 032 100,00 % 
Varav utländskt ägande2 878 3148,55 % 

Källa: Euroclear/Modular Finance

Maria Sidén
Ekonomi- och finanschef
+46 703 37 66 36