Styrelse

Johan Ljungberg
Styrelseledamot sedan 2018, styrelseordförande sedan 2020.

Född: 1972.

Utbildning: Civilingenjörsutbildning, Kungliga Tekniska högskolan och Tufts University.

Andra pågående uppdrag:
Verkställande direktör och styrelseordförande i Tagehus Holding AB, styrelseordförande och styrelseledamot i bolag inom Tagehuskoncernen, styrelseordförande i Atrium Ljungberg AB, styrelseledamot i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från fastighets- och kapitalmarknaden.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. ev. närståendeinnehav):

4 336 698 aktier genom majoritetsägande i Tagehus Holding AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare.

Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ulrika Danielsson
Styrelseledamot sedan 2018. Ordförande i revisions- och finansutskottet och ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1972.

Utbildning: Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan vid

Göteborgs universitet.

Andra pågående uppdrag: Ekonomi- och finansdirektör i Castellum Aktiebolag (samt styrelseuppdrag i dotterbolag till Castellum Aktiebolag). Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Alligator Bioscience AB samt styrelseledamot i Slättö Förvaltning AB. Styrelseuppdrag och ordförande i revisionsutskottet i Infranord AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet av fastighetsbranschen med fokus på ekonomi, finansiering, kapitalmarknad och riskhantering.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. ev. närståendeinnehav):

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Håkan Blixt
Styrelseledamot sedan 2012. Ledamot i ersättningsutskottet och revisions- och finansutskottet.

Född: 1957.

Utbildning: Civilingenjör lantmäteri, Kungliga Tekniska högskolan.

Andra pågående uppdrag: Asset Manager på Scius Partners AB. Styrelseledamot i SveaReal Holding AB (samt dotterbolag till SveaReal Holding AB). Styrelseledamot i Håkan Blixt Ensemble AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Stor erfarenhet av att verka inom och leda internationella fastighetsfonder med fokus på investeringar i de nordiska länderna. Fondernas verksamhet har gått ut på att förvärva, finansiera och utveckla fastigheter inom flertalet fastighetssektorer. De senaste tio åren har fokus legat på att utveckla fastigheter inom sektorerna handel, kontor, logistik och bostäder.

 

Aktieinnehav i bolaget (inkl. ev. närståendeinnehav):

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Christer Olofsson
Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1951.

Utbildning: Civilingenjör väg- och vatten, Kungliga Tekniska högskolan.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Olofsson & Partners AB och Olofs Holding AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från entreprenad och fastighetsverksamhet i Siab och NCC. Tidigare vd för NIAM. Egen företagare projektutveckling Stockholm Waterfront och seniorkonsult Urban Escape.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. ev. närståendeinnehav): -

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Ingela Lindh
Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1959

Utbildning: Arkitekt vid Kungliga Tekniska högskolan.

Andra pågående uppdrag: Ordförande i Fastighetsägarna Sverige. Ordförande i Svensk Byggtjänst. Styrelseledamot i Anders Bodin AB. Styrelseledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Stor erfarenhet av fastighetsbranschen och av stadsbyggnad. Stadsdirektör i Stockholm stad 2016-2018 och har även varit stadsbyggnadsdirektör vid Stockholms stadsbyggnadskontor, vd för Stockholms Stadshus AB samt vd för Stockholmshem.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. ev. närståendeinnehav): -

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95