Styrelse

Johan Ljungberg
Styrelseledamot sedan 2018, styrelseordförande sedan 2020.

Född: 1972.

Utbildning: Civilingenjörsutbildning, Kungliga Tekniska högskolan och Tufts University.

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseordförande i Tagehus Holding AB, styrelseordförande och styrelseledamot i bolag inom Tagehuskoncernen, styrelseordförande i Atrium Ljungberg AB, styrelseledamot i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i TLBV Hospitality AB (samt dotterbolag till TLBV Hospitality AB), Fastighetsaktiebolaget Grythytte Gästgiveri och Fagg Studentboende AB. Styrelseledamot i Karlsviken Fastighets AB, Fastighetsaktiebolaget Apicius och Svenska Timeshareföreningen Ekonomisk Förening.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. ev. närståendeinnehav):

4 336 698 aktier genom majoritetsägande i Tagehus Holding AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare.

Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ulrika Danielsson
Styrelseledamot sedan 2018. Ordförande i revisions- och finansutskottet och ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1972.

Utbildning: Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan vid

Göteborgs universitet.

Andra pågående uppdrag: Ekonomi- och finansdirektör i Castellum Aktiebolag (samt styrelseuppdrag i dotterbolag till Castellum Aktiebolag). Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Alligator Bioscience AB samt styrelseledamot i Slättö Förvaltning AB. Styrelseuppdrag och ordförande i revisionsutskottet i Infranord AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Beambox AB. Styrelseuppdrag i nuvarande och tidigare dotterbolag till Castellum Aktiebolag.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. ev. närståendeinnehav):

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Håkan Blixt
Styrelseledamot sedan 2012. Ledamot i ersättningsutskottet och revisions- och finansutskottet.

Född: 1957.

Utbildning: Civilingenjör lantmäteri, Kungliga Tekniska högskolan.

Andra pågående uppdrag: Asset Manager på Scius Partners AB. Styrelseledamot i SveaReal Holding AB (samt dotterbolag till SveaReal Holding AB). Styrelseledamot i Håkan Blixt Ensemble AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande och verkställande direktör (norden) i Savills Investment Management AB. Styrelseordförande i Nordic Logistics Portfolio Holdings AB (samt dotterbolag till Nordic Logistics Portfolio Holdings AB), Oiger Solbacken AB, Genova Mackmyra Fastighet AB, CS ECF Retail Växjö AB, ECF Växjö Retail 2 AB, ECF Karlskrona Retail AB och ERF Stockholm No 1 AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Castellum Västerås Klio 10 AB och Castellum Linköping Dolken 5 AB. Styrelseledamot i SveaReal Holding AB (samt dotterbolag till SveaReal Holding AB), Specialfastigheter F – öarna 6 AB, Trophi Köping AB, Nordic Forum Fastighetsaktiebolag, Viaredsterminalen AB, RetReal 2 Stockholm AB, Golden Immobiliare Svezia AB, Fastighets AB Aronsborg, Cementhuset 6 AB, Lustgården Cementhuset 8 AB, Fastighetsbolaget Barlastgatan AB och Fastighetsbolaget Magasinsgatan AB. Styrelsesuppleant och verkställande direktör i Pro2-Immo-Holding Sweden AB (samt styrelseordförande i dotterbolag till Pro2-Immo-Holding Sweden AB).

 

Aktieinnehav i bolaget (inkl. ev. närståendeinnehav):

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Christer Olofsson
Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1951.

Utbildning: Civilingenjör väg- och vatten, Kungliga Tekniska högskolan.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Olofsson & Partners AB och Olofs Holding AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Aktieinnehav i bolaget (inkl. ev. närståendeinnehav): -

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95