Verksamhet & organisation

Organisationens huvudsakliga verksamhetsområden är förvaltning, projekt och affärsutveckling, med ekonomi och kommunikation som centrala stödfunktioner.

Verksamheten  hanteras huvudsakligen av John Mattsons egen personal. Bolagets huvudkontor finns på Lidingö. Därtill finns ett antal förvaltningskontor ute i våra områden.

John Mattsons organisation består av cirka 50 medarbetare. Bolagets ledningsgrupp utgörs av VD, CFO, chef projekt, affärsutvecklingschef, förvaltningschef och kommunikationschef.

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95

John Mattsons årsredovisning för 2021 publicerad