Verksamhet & organisation

Organisationens huvudsakliga verksamhetsområden är förvaltning, projekt och affärsutveckling, med ekonomi och kommunikation som centrala stödfunktioner.

Verksamheten  hanteras huvudsakligen av John Mattsons egen personal. Bolagets huvudkontor finns på Lidingö. Därtill finns ett antal förvaltningskontor ute i våra områden.

John Mattsons organisation består av cirka 50 medarbetare. Bolagets ledningsgrupp utgörs av VD, CFO,  affärs- och projektutvecklingschef och kommunikationschef.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2022