Verksamhet & organisation

Organisationens huvudsakliga verksamhetsområden är förvaltning, projekt och affärsutveckling, med ekonomi och kommunikation som centrala stödfunktioner.

Verksamheten utgår geografiskt från Larsberg på Lidingö och hanteras huvudsakligen av John Mattsons egen personal.

John Mattsons organisation består av cirka 30 medarbetare. Bolagets ledningsgrupp utgörs av VD, ekonomi- och finanschef, projektchef, affärsutvecklingschef, förvaltningschef och kommunikationschef.

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95

John Mattsons årsredovisning för 2020 publicerad