Uppgradering

John Mattson förädlar sina byggnader genom att renovera och därmed uppgradera lägenheterna samt genom konvertering av utrymmen till bostäder. En lägenhetsrenovering sker i regel i två steg i enlighet med den beprövade Larsbergsmodellen. I ett första skede genomförs en basuppgradering av lägenheterna och tekniska installationer i byggnaderna för att säkra byggnadens tekniska fortlevnad och för att möta efterfrågan från nuvarande hyresgäster. När basuppgradering av en byggnad sker uppgraderas samtliga lägenheter i byggnaden med kvarboende hyresgäster.

Efter att en lägenhet basuppgraderats kan lägenheten totaluppgraderas, vilket vanligtvis sker när en hyresgäst flyttar ut.