Verksamhet & organisation

Organisationens huvudsakliga verksamhetsområden är förvaltning och projekt, med ekonomi och kommunikation som centrala stödfunktioner. Inom förvaltningsavdelningen arbetar förvaltare, bovärdar och kundvärdar. Projektavdelningen omfattar även teknik, drift och utemiljö. Förvaltningen utgår geografiskt från Larsberg på Lidingö och hanteras uteslutande av John Mattsons egen personal.

John Mattsons organisation består av 25 medarbetare varav 15 är kvinnor. Bolagets ledningsgrupp utgörs av VD, ekonomi- och finanschef, projektchef, affärsutvecklingschef, förvaltningschef, kommunikationschef samt IR-chef.