Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 hölls den 16 maj 2018 på John Mattsons huvudkontor i Lidingö kommun.

I protokollet återfinns information om samtliga beslutspunkter.

DOKUMENT

Protokoll årsstämma 2018

Kallelse årsstämma 2018