2024-04-18, Lidingö

Årsstämma 2024

Årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) äger rum torsdag 18 april 2024 kl. 14.00 i Malmstensalen på Campus Lidingö (Malmstenskolan), Larsbergsvägen 8, Lidingö.

Aktieägare kan få ett ärende behandlat på stämman förutsatt att begäran inkommit senast den 29 februari 2024 (även senare begäran beaktas om den inkommer i sådan tid att den kan inkluderas i kallelsen).  Ärenden mejlas till [email protected] eller skickas till John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), Att. AGM, Box 10035, 181 10, Lidingö.

Dag: Torsdag 18 april 2024

Tid: 14.00

Plats: Malmstenssalen på Campus Lidingö (Malmstenskolan), Larsbergsvägen 8, Lidingö