Erbjudandet i sammandrag

Antal Aktier som erbjuds

Erbjudandet omfattar 14 500 000 Aktier som erbjuds av Huvudägaren. För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudägaren åtagit sig att, på begäran av Joint Global Coordinators, sälja ytterligare högst 2 175 000 Aktier i Bolaget (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15,00 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet och högst 6,5 procent av det totala antalet Aktier i Bolaget. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet högst 16 675 000 Aktier, motsvarande 49,5 procent av det totala antalet Aktier i Bolaget.

Erbjudandepris

Priset i Erbjudandet är 90 kronor per Aktie. Priset har fastställts av Huvudägaren i samråd med Joint Global Coordinators, baserat på ett antal faktorer, inklusive förhandlingar med Cornerstoneinvesterarna, sondering med och intresse från andra investerare av institutionell karaktär, värderingen av de börsnoterade fastighetsbolagen i allmänhet och de bostadsfokuserade börsnoterade fastighetsbolagen i synnerhet, värderingsmultiplar vid tidigare genomförda börsnoteringar av fastighetsbolag, rådande marknadsläge samt uppskattningar om John Mattsons verksamhetsinriktning, intjäningsförmåga, finansiella ställning och tillväxtförutsättningar.

Övrig information

Kortnamn (ticker) på Nasdaq Stockholm: JOMA
ISIN-kod: SE0012481364

Vi tar ansvar för hanteringen av dina personuppgifter. Webbplatsen använder cookies och genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du användande av cookies. Du kan läsa mer om detta på sidan Cookies.