Ägarförteckning

Ägarförteckning per 30 september 2019. I tabellen nedan presenteras de ägare som äger 3 procent eller mer av aktierna i John Mattson samt övriga ägare.

  Antal aktier Ägarandel
AB Borudan Ett 12 277 055 36,46
Familjen Ljungberg med bolag 4 336 698 12,88
Länsförsäkringar Fonder 3 300 368 9,80
Första AP-fonden 2 777 777 8,25
Carnegie Fonder 2 000 000 5,94
Prior & Nilsson Fonder 1 653 419 4,91
Fidelity Investments (FMR) 1 248 200 3,91
Övriga ägare 7 324 715 18,05
Summa 33 670 032 100,00
Varav utländskt ägande 2 244 882 6,70

Källa: Euroclear/Modular Finance