Ägarförteckning

Ägarförteckning per 30 juni 2019. I tabellen nedan presenteras de ägare som äger 3 procent eller mer av aktierna i John Mattson samt övriga ägare.

  Antal aktier Ägarandel
AB Borudan Ett 12 277 055 36,46
Familjen Ljungberg med bolag 4 336 698 12,88
Länsförsäkringar Fonder 3 157 368 9,38
Första AP-fonden 2 777 777 8,25
Carnegie Fonder 2 000 000 5,94
Prior & Nilsson Fonder 1 408 891 4,18
Fidelity Investments (FMR) 1 119 631 3,33
Övriga ägare 6 592 612 19,58
Summa 33 670 032 100,00
Varav utländskt ägande 2 564 595 7,51

Källa: Euroclear/Modular Finance