Bolagsstyrningsrapporter

John Mattson har tidigare inte omfattats av kravet att upprätta en årlig bolagsstyrningsrapport. Från och med 2019 kommer John Mattson årligen avge en bolagsstyrningsrapport.