Fastighetsbestånd

John Mattsons fastighetsbestånd är koncentrerat till södra Lidingö och omfattar 42 byggnader med knappt 2 200 lägenheter och cirka 169 tkvm uthyrbar yta, varav cirka 91 procent är bostadsyta och nio procent är kommersiell yta. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 6 mdkr.

Efterfrågan på John Mattsons lägenheter är hög. Det naturnära läget, närheten till Stockholms innerstad och den bostadskvalitet som John Mattson erbjuder medför att vakansgraden inom beståndet är låg. De lägenheter som står vakanta är i all väsentlighet så kallade projektvakanser, dvs. lägenheter som ska uppgraderas för att höja standarden.

John Mattsons lägenhetsbestånd utgörs av en- till femrumslägenheter varav huvuddelen består av två- och trerumslägenheter. Lägenheterna är belägna på Lidingö i Larsberg, Käppala, Dalénum och Baggeby.