John Mattson i korthet

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med strax över 2 200 hyreslägenheter belägna i Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum. Marknadsvärdet motsvarar drygt sex mdkr.

Företagets grundare är byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade det som fram till 1965 var ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag. John Mattson Fastighetsföretagen AB är till största delen fortfarande familjeägt, med Tagehus Holding som en större delägare.

Verksamheten drivs utifrån en tydlig värdegrund baserad på ett professionellt, engagerat och långsiktigt agerande. Bolaget består av 25 medarbetare och huvudkontoret ligger i Larsberg på Lidingö.