John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning för 2023 har publicerats och finns nu tillgänglig på John Mattsons webbplats, corporate.johnmattson.se.

Den publicerade års- och hållbarhetsredovisningen är på svenska. En engelsk version kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats under vecka 16.

Lidingö 22 mars 2024
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Eva Wiklund, t.f. cfo, John Mattson
073-077 81 75,
[email protected]

Mari Edberg, kommunikationschef, John Mattson
08-613 35 04,
[email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 22 mars 2024.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med cirka 4 300 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2023 till 13,6 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04