Apotek öppnar i Larsberg

Det är nu klart att DocMorris öppnar apotek i den nya ICA-byggnaden i Larsberg. Sammanlagt skapar John Mattson 4 000 kvadratmeter handelsyta där merparten hyrs av ICA Kvantum. DocMorris är först ut att teckna avtal i den resterande delen av byggnaden.

I DocMorris apotek kan kunderna göra alla apoteksärenden. Apoteket har även specialistkompetens inom hudvård med egen hudterapeut och ett extra stort sortiment inom hudvårdsprodukter. Butiken kommer att ha öppet alla dagar i veckan.

Siv Malmgren, vd på John Mattson, är nöjd med valet.

- Vi är väldigt glada att kunna hälsa DocMorris välkommen till Larsberg. Apoteket kommer att bidra till utökad service såväl för Larsbergsborna som för förbipasserande och boende i närliggande områden.

-Vi ser fram emot att etablera oss i Larsberg och hoppas att Lidingöborna ska uppskatta sitt nya apotek med specialistkompetens inom hudvård, säger Märit Wikström, kommunikationschef DocMorris Apotek.

Den nya ICA-byggnaden är ett första konkret steg i utvecklingen av handel och service i Larsberg. Diskussioner pågår med ytterligare ett par verksamheter till den nya byggnaden. Tanken är att verksamheterna ska komplettera befintlig service i området. Invigningen av ICA Kvantum och DocMorris apotek sker hösten 2011.

För ytterligare information:

John Mattson Fastighets AB
Siv Malmgren, vd
Telefon 08-613 35 07
E-post [email protected]

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04