Christer Olofsson ny styrelseledamot i John Mattson

Christer Olofsson valdes på extrastämma den 11 september till styrelseledamot i John Mattson Fastighetsföretagen AB.

Christer Olofsson har en lång och gedigen erfarenhet i bygg- och fastighetsbranschen. Christer har innehaft ledande befattningar såväl på entreprenadsidan som på fastighetssidan i SIAB AB senare NCC AB. Han har även varit VD för Niam under åren 1999-2005. Christer startade 2005 egen verksamhet och skapade i delägarskap Stockholm Waterfront, för vilket han också var byggherreombud. Han arbetar idag med projektutveckling samt som rådgivare till institutioner.

– Med sin gedigna erfarenhet av entreprenadverksamhet tillsammans med sunda värderingar kompletterar Christer Olofsson styrelsen på ett utmärkt sätt i det spännande skede som bolaget befinner sig i. John Mattsons projekt Larsberg växer innebär byggnation av minst 500 nya bostäder på Lidingö, planarbete pågår för de 250 första lägenheterna, säger Anders Nylander, styrelseordförande i John Mattson.

John Mattson Fastighetsföretagens styrelse består nu av, styrelseordförande Anders Nylander, samt ledamöter Bo Ennerberg, Christer Jansson, Håkan Blixt och Christer Olofsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Nylander, styrelseordförande: 073-026 19 40
Siv Malmgren, vd: 070-539 35 07

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04