Anna Bellander ny kommunikationschef på John Mattson

Anna Bellander är nyrekryterad kommunikationschef på John Mattson Fastighets AB. Anna kommer senast från föreningen Svensk Form och ingick även i sekretariatet för den statliga utredningen Gestaltad livsmiljö − en ny politik för arkitektur, form och design.

Anna Bellander är i sin roll som kommunikationschef bland annat ansvarig för John Mattsons varumärke och strategiska kommunikation i samband med företagets pågående utvecklingsprojekt på Lidingö.

− Att ha arbetat med utredningen, som i högsta grad berör politiken för såväl stadsutveckling och byggområdet som arkitektur och form, är en viktig erfarenhet som jag tar med mig och har stor nytta av på John Mattson, säger Anna Bellander. Det är en förmån att få arbeta i ett starkt företag med väl förankrade värderingar, som så målmedvetet jobbar för hållbar samhällsutveckling och goda livsmiljöer för hyresgästerna.

− Larsberg har identifierats som ett viktigt område för Lidingö stads bostadsutveckling med möjlighet att bygga minst 500 bostäder de kommande åren. Parallellt pågår stamrenoveringsprojekt i bolagets 1 200 bostäder från 60-talet, säger säger Siv Malmgren, vd John Mattson. John Mattsons kommunikation med såväl Lidingö stad som med boende och bostadssökande är av stor strategisk betydelse därför är vi mycket glada att ha rekryterat Anna Bellander som har gedigen kommunikationserfarenhet och en tydlig bild av vad bra livsmiljö är, säger Siv Malmgren.

Bilder

  • Anna Bellander ny kommunikationschef på John Mattson.JPG
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04