John Mattson Fastighets AB stärker projektavdelningen inför nybyggnation


Tobias Jarmteg och Shanty Wernersson Dahl, nyrekryterade på John Mattson Fastighets AB

John Mattson kommer inom kort att påbörja första fasen av nybyggnation i Larsberg på Lidingö. Vi ökar även tempot i stamrenoveringarna av 1960-talsbeståndet. Fram till år 2019 ska dessa fastigheter vara färdigrenoverade och då tar nästa fas av nybyggnation vid. Projektutvecklingen innebär planer på upp till 1000 nya hyreslägenheter fram till 2030 varav två hus påbörjas redan efter årsskiftet. Som ett led i det ökade tempot har John Mattson rekryterat två nya medarbetare till projektavdelningen.

Shanty Wernersson Dahl är utbildad projektledare och kommer närmast från miljökonsultföretaget Aquademica och var tidigare på bland annat SPP som rådgivare inom liv- och pensionsförsäkringar. På John Mattson är Shanty projektkoordinator och en i företagets projektteam som har daglig kontakt med hyresgästerna under renoveringarna.

Tobias Jarmteg är ny projektledare på John Mattson och kommer närmast från Byggsamordnare i Sverige AB, där han arbetat som projektledare. Tobias har tidigare haft konsultuppdrag åt John Mattson i framför allt stamrenoveringsprojektet.

För frågor om våra nybyggnationer, kontakta:

Thomas Enmark, fastighetsutvecklingschef John Mattson, [email protected]

Bilder

  • John Mattson Fastighets AB stärker projektavdelningen inför nybyggnation.JPG
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04