John Mattsons vd i diskussion om offentlig konst under Business Arena 2016


Långsiktig satsning på konst i fastigheterna. John Mattson har totalt 33 konstverk i sitt bestånd och dessa presenteras i skriften John Mattsons konst i Larsberg och Dalénum.

Under årets upplaga av den stora fastighetsmässan och eventet Business Arena i Stockholm medverkar i år John Mattsons vd Siv Malmgren i seminariet "Konstens bidrag till attraktivitet och värde i fastighetsbolagen" och diskuterar kring frågeställningarna: Varför är konsten viktig för en fastighet och ett område? Vad hoppas man som fastighetsbolag att en investering i konst ska ge för mervärde?

Seminariet hålls den 21 september, kl 16.00 under temarubriken S02 SAMHÄLLSBYGGNAD OCH INFRASTRUKTUR, 24-25, PLAN 2. 

Siv Malmgrens utgångspunkt i diskussionen är att satsningen på konst bidrar till hållbarhet ur många aspekter – att miljöerna i fastigheterna påverkar människor, höjer trivseln för de boende och skapar stolthet över och en känsla av identifikation med bostadsområdet. Det innebär ett ekonomiskt och miljömässigt värde att hyresgästerna ser att bolaget månar om trivseln på alla sätt, vilket leder till större varsamhet om boendemiljön och mindre skadegörelse.

John Mattson Fastighets AB har en långsiktig satsning i konst i sitt bestånd och har under våren 2016 installerat konstverk av tre samtida konstnärer i fastigheten i Dalénum. Området Larsberg, med sina karaktäristiska tegelhus, har sedan 1960-talet konstverk av fyra konstnärer i sammanlagt 14 punkthus. John Mattson kommer fortsätta att satsa på konst i två hus med 80 lägenheter som ska byggas under 2017 och Larsberg ska kompletteras med ytterligare konstverk.

Lagom till Business Arena har John Mattson tagit fram en presentationsskrift om bolagets konstsatsning i hela beståndet. Skriften finns att hämta i samband med seminariet och går också att beställa kostnadsfritt på [email protected]

Bilder

  • John Mattsons vd i diskussion om offentlig konst under Business Arena 2016.JPG
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04