John Mattson förnyar sin profil


John Mattsons nya logotyp

John Mattson tar nästa steg i utvecklingen och lanserar en ny profil för att tydligare kommunicera vad företaget står för. En starkare och förenklad grafisk identitet är ett verktyg i John Mattsons arbete med att möta nya kundgrupper, en ökad digitalisering och en effektivare organisation. 

- Vi såg ett behov av att hitta ett uttryck och formspråk som bättre speglar John Mattson som det är idag - ett proaktivt, modernt fastighetsföretag med starkt fokus på utveckling, säger Anna Bellander, kommunikationschef på John Mattson. Samtidigt är företaget stabilt förankrat i det som John Mattson grundande på 1960-talet, och det är viktigt att även de värdena präglar profilen. 

I och med företagets planer på nybyggnation de närmaste åren - upp till 1000 nya lägenheter i Larsberg - utvecklar John Mattson befintliga och nya kanaler för att möta kunderna på ett effektivare och mer servicemedvetet sätt. En ny webbplats och ett digitalt kundforum är delar av profilförnyelsen och företaget rekryterar också inom såväl kommunikation som förvaltning.

Bilder

  • John Mattson förnyar sin profil.JPG
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04