John Mattson välkomnar tre nya medarbetare


Mia Odeh, Manuel Warnander och Anna Niss-Jonsson.

John Mattsons utvecklingsplaner ställer än högre krav på en effektiv och professionell organisation och vi stärker nu företaget med tre nya rekryteringar inom förvaltning, ekonomi och kommunikation.

Mia Odeh rekryteras som kommunikatör till John Mattson. Hon kommer närmast från kommunikationsbyrån Intellecta Corporate och har dessförinnan arbetat som journalist inom fack- och dagspress efter sin examen från journalistprogrammet vid Stockholms universitet.

Ekonomiavdelningen välkomnar Anna Niss-Jonsson. Hon är controller och jobbar framförallt med ekonomistyrning av företagets förvaltning och projekt. Anna kommer närmast från PwC och är utbildad civilekonom vid Örebro universitet.

Manuel Warnander är ny bovärd i John Mattsons förvaltningsorganisation. Han är utbildad i ekonomi och fastighetsteknik vid Högskolan i Gävle och har stor erfarenhet av kundservice efter att ha varit egenföretagare inom restaurangbranschen.

John Mattsons bestånd växer betydligt under de kommande åren. Till sommaren 2018 flyttar 80 hushåll in i Parkhusen, två hyreshus i Larsbergs centrum på Lidingö. Planerna för U25, ungdomsbostäder i samma område, fortsätter i snabb takt och vi renoverar klart 1960-talsbeståndet, ca 1200 lägenheter, under 2018. Utvecklingen innebär planer på upp till 1000 nya hyreslägenheter fram till 2030.

För mer information om John Mattson, kontakta:
Anna Bellander, kommunikationschef, [email protected]

För mer information om John Mattsons fastighetsförvaltning, kontakta:
Jonas Hermansson, fastighetsförvaltningschef, [email protected]

Bilder

  • John Mattson välkomnar tre nya medarbetare.JPG
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04