Klartecken att starta planarbete för ungdomsbostäder i Larsberg


Den aktuella platsen för ungdomsbostäder i Larsbergs centrum på John Mattsons fastighet Klockbojen 4 (del av)

Onsdagen den 25 januari beslöt kommunstyrelsens planutskott enhälligt att ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att starta planarbetet för fastigheten Klockbojen 4. John Mattson kan alltså gå vidare med planerna att bygga cirka 80 små och välplanerade lägenheter för ungdomar.

- Larsberg ska utvecklas till ett ännu trivsammare och levande område och vi ska ge fler en chans att bo här, säger Siv Malmgren, vd John Mattson. För unga kan det vara svårt att komma in på bostadsmarknaden. Lidingö stad och John Mattson vill bidra till att hjälpa ungdomar med boende, och tillsammans har vi initierat detta projekt - små hyreslägenheter för 18-25-åringar i Larsbergs centrum.

Planarbetet beslutades den 25 januari och nästa steg för Lidingö stad är att ta fram handlingar till samråd, som kan ske under mars-april. John Mattson arbetar nu med att ta fram konkreta ritningar, planskisser, kontraktsformer och så småningom hyresnivåer.

Bilder

  • Klartecken att starta planarbete för ungdomsbostäder i Larsberg.JPG
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04