John Mattson om 2017 - ett händelserikt år med fokus på tillväxt

Ladda ner årsredovisningen 2017

John Mattson fortsätter att utveckla bostadsområdet Larsberg för att det ska vara attraktivt såväl idag som imorgon. 2017 har varit en fortsatt intensiv period med uppgraderingar av befintliga fastigheter och byggnation av nya bostäder. I John Mattson årsredovisning för 2017 berättar vd Siv Malmgren om ett händelserikt år med fokus på tillväxt.

Under 2017 ökade John Mattsons marknadsvärde från 4,2 till 4,7 miljarder kronor och driftnettot till 619 kr per kvadratmeter. Totalavkastningen är 7,6 procent. Förutom en omfattande stamrenovering och uppgradering av 1960- och 50-talsbeståndet, påbörjades Parkhusen Larsberg med 80 nya hyresrätter. Dessutom genomfördes en rekordsnabb process med Lidingö stad för att få en godkänd detaljplan för U25, 74 hyreslägenheter för ungdomar i Larsbergs centrum. Inflyttning i Parkhusen sker i mitten av juli och byggstart av U25 planeras till juni 2018.

John Mattsons förvaltning bygger på en helhet där hemtrevliga bostäder, välskötta utemiljöer, närvarande bovärdar och hög servicenivå är grundpelare i en trivsam och trygg boendemiljö.
Läs mer om detta och om John Mattsons erbjudande och strategier för framtiden i årsredovisningen 2017.

Bilder

  • John Mattson om 2017 - ett händelserikt år med fokus på tillväxt.JPG
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04