John Mattson startar bygget av ungdomsbostäder på Lidingö

John Mattsons vd Siv Malmgren, kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes och vd för Serneke Bygg AB Daniel Åstenius lägger idag första murstenen till U25.

Idag startar bygget av John Mattsons senaste projekt - bostadshuset U25 med drygt 70 hyreslägenheter för ungdomar i Larsberg på Lidingö. U25 har drivits som expressprojekt tillsammans med Lidingö stad och är ett viktigt bidrag till Stockholms bostadsutbud för unga vuxna.

John Mattsons vd Siv Malmgren, kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes och vd för Serneke Bygg AB Daniel Åstenius lägger idag första murstenen till U25, hyreslägenheter för ungdomar mellan 18 och 25 år.

Projektet har drivits tillsammans med Lidingö stad och varit en ovanligt snabb process - under 12 månader fram till antagen detaljplan.

-  Det är spännande att se vad vi kan åstadkomma när vi har ett gemensamt och tydligt mål. Vi har löst viktiga frågeställningar på ett konstruktivt och effektivt sätt. Det kommer vara mycket betydelsefullt även för våra framtida samarbeten, sa Siv Malmgren vid murningsceremonin i Larsberg.

Tillskottet av ungdomslägenheter innebär en möjlighet till ett första boende för Lidingöungdomar mellan 18 och 25 år som står i Bostadsförmedlingens kö. Ca 70 procent av lägenheterna går ungdomar som är skrivna på Lidingö, resten till köande ungdomar från övriga Storstockholm. Boendetiden är max 4 år och man behåller sin plats i bostadskön. Inflyttningen i U25 är beräknad till senhösten 2019.

Bilder

  • John Mattson startar bygget av ungdomsbostäder på Lidingö.JPG
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04